GOveteran söker HUVUDANSVARIG för STOM / KROM

GOveteran söker HUVUDANSVARIG för STOM / KROM

Arbetsbeskrivning

GOveteran har i över 15 år inspirerat människor och företag att se affärsnyttan med personal som har kommit längre i karriären!
 

Vi är Sveriges första bemannings- och tjänsteföretag med pensionärer som medarbetare. GOveteran matchar pensionärers kompetens och önskemål om uppdrag med marknadens behov. Vår verksamhet bistår de allt fler pensionärer som vill jobba.

Detta ger dig och din organisation kompetens, erfarenhet, lojalitet och lönsamhet. GOveteran bygger en BRO mellan generationer med erfaren personal 50+ via Bemanning, Rekrytering och Omställning. Vi är över 25 franchisetagare som ger service på 65 orter i Sverige. Från Sundsvall till Malmö.

På GOveteran skulle vi aldrig drömma om att jämföra oss med rekryterings- och bemanningsbranschens största. Det har redan våra kunder gjort. Vår erfarenhet är att många affärskontakter rullar på slentrianmässigt i samma hjulspår. Därför vill vi bjuda in dig till en annan resa där personal 50+ med kompetens, erfarenhet, lojalitet och lönsamhet ingår i priset. Våra referenser och 10 000-tals andra kunder vet redan vad vi talar om.

För att lämna anbud till att förmedlingens tjänst Krom söker GOveteran dig som jobbat med STOM / KROM eller annat referensuppdrag som HUVUDANSVARIG. Då våra egna referensobjekt ligger längre bak i tiden söker vi dig som har varit huvudansvarig.

Arbetsuppgifter
Matchande referensuppdrag. Med matchande referensuppdrag avses aktiviteter som syftar till att matcha arbetssökande mot arbete eller utbildning.
 
Exempel: Aktiv matchning av arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft, stöd vid val av passande utbildning eller kurs genom studie- och yrkesvägledning m.m.
 
Och / eller
 
Rustande referensuppdrag. Med rustande referensuppdrag avses aktiviteter som syftar till att hjälpa arbetssökande överkomma utmaningar och hinder inför arbete eller utbildning utifrån individuella förutsättningar och behov. Rustande stöd ska även ha innehållit vägledning mot arbete eller utbildning.
 
Exempel: Omfattande individuellt stöd, se individens förmågor i relation till arbetsmarknadens krav, motiverande och/eller rutinskapande insatser, hjälpa arbetssökande se sina möjligheter i olika yrkeskategorier genom studie- och yrkesvägledning, m.m.

Kvalifikationer
För att kunna styrka dig som huvudansvarig för någon av referenstyperna önskas:
 
Upphandlingsdokument eller liknande som beskriver uppdraget
Avtal/överenskommelser med uppdragsgivare
Utdrag från uppdragsgivarens systemstöd/databas
Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) till referensperson som representerar uppdragsgivaren och uppgift om dennes koppling till referensuppdraget. Med representant för uppdragsgivaren menas en person som representerar det företag, organisation, myndighet eller liknande som uppdraget utförts åt.
Intyg från uppdragsgivaren
Den ansökande leverantörens företagsnamn och organisationsnummer
Namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) till kontaktperson hos den ansökande leverantören
Den huvudansvariga personens namn, personnummer och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
Företagsnamn och organisationsnummer till den huvudansvariga personens arbetsgivare. Arbetsgivaren kan vara den ansökande leverantören.
Vilken kapacitet som åberopas från den huvudansvariga personen
Att kapacitet åberopas för den aktuella upphandlingen
I vilken omfattning kapacitet åberopas från den huvudansvariga personen
Vilken period avtalet avser.
Intyg från leverantören som utfört referensuppdraget där det framgår att personen haft ett huvudansvar för det åberopade referensuppdraget. Av intyget ska den utförande leverantörens namn och organisationsnummer samt den huvudansvariga personens namn och personnummer framgå. Intyget kan till exempel vara ett anställningsintyg.

Personliga egenskaper
För båda uppdrags typerna gäller:
 
Uppdragen ska ha varit pågående under minst 6 månader och får inte vara äldre än 3 år. Uppdrag som är pågående vid ansökningstillfället kan godkännas om de varit pågående under minst 6 månader. Uppdragen ska ha haft minst 25 samtidiga deltagare i vardera typerna av referensuppdrag under minst tre (3) månader. Båda uppdrag måste uppfylla detta krav separat, det vill säga att deltagare i de två uppdragen inte får räknas ihop för att tillsammans uppfylla kravet.

Kontaktinformation
GOveteran

Arbetsplats

Sammanfattning

  • Arbetsplats: GOveteran
  • 4 platser
  • Tills vidare
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 januari 2022
  • Ansök senast: 9 februari 2022

Liknande jobb


Arbetsledare inom textil till Utvecklingscentrum

Arbetsledare inom textil till Utvecklingscentrum

25 maj 2022