Grundskolechef

Grundskolechef

Arbetsbeskrivning

Gagnefs kommun är Gagnefs kommuns största och mest spännande arbetsgivare! Här finns jobb i 150 olika yrkesgrupper. Tillsammans gör vi skillnad för invånare och besökare i kommunen.

Som medarbetare i Gagnefs kommun delar vi en gemensam värdegrund – det vill säga de grundläggande värderingar och förhållningssätt som gäller. Den genomsyrar vårt dagliga arbete.


https://youtu.be/xrInzj-oJC8- Jag är här för alla i Gagnefs kommun

- Jag är kommunikativ och möter människor med respekt

- Jag ser utvecklingsmöjligheter, reflekterar och agerar

Barn och utbildningsförvaltningens pedagogiska verksamhet består av sju grundskolor, en anpassad grundskola, en kulturskola samt förskola, gymnasie- och vuxenutbildning.

Kommunen är en växande kommun med inflyttning och höga födelsetal vilket är väldigt positivt. Det skapar dock en utmaning för förvaltningen både personal- och lokalmässigt.

Vi är nu i en spännande fas med utvecklande av lärmiljöer genom nybyggnationer av för- och grundskolor. Vi har ett stort och starkt fokus på att utveckla förvaltningens personal och jobbar kontinuerligt med kollegialt lärande och kompetensutveckling. Vi är stolta över att vi inom kommunen har en hög behörighet bland lärarna som arbetar i grundskolan. I Gagnefs kommun bedriver vi ett arbete med främjande och förebyggande insatser som syftar till att skapa en god lärandemiljö för alla elever. Kommunen har en väl fungerande elevhälsa och har höga ambitioner för att bli ännu bättre på att möta alla elevers behov. Flera internationella samarbeten pågår och syftar till att utveckla och höja kvaliteten i verksamheterna, samt främjar barns och elevers intresse och förståelse för utbildning, språk, kultur och historiens påverkan på nutiden.

Tjänsten som grundskolechef syftar till att ge rektorerna ett nära stöd i uppdraget samt samordna och stärka utvecklingsarbetet inom grundskolan och hela förvaltningen i nära samarbete med förskolechefen. Som grundskolechef är du direkt underställd förvaltningschefen och är en del av förvaltningens ledningsgrupp. Du är chef över grundskolans och kulturskolans fem rektorer, tre skolsköterskor, en samordnare samt har en ledande och samordnande roll för olika pedagogiska uppdrag.

Inom förvaltningen har vi ett nära samarbete och vi tar hjälp av varandras erfarenheter i ett kollegialt lärande. Nu hoppas vi att du vill bli en del av oss och bidra till att stärka och utveckla grundskolans ledningsorganisation.

Arbetsuppgifter
Som grundskolechef har du tillsammans med förskolechef en betydelsefull roll för det övergripande strategiska arbetet för alla som verkar inom förskola, grundskola och kulturskola. Tillsammans med förskolechef förväntas du utveckla samverkan mellan grundskola och förskola och det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet och verka för en lärande organisation.  Du kommer också ingå i kommunens övriga samverkansarbete kring barn och unga. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för grundskolans och kulturskolans rektorer, skolsköterskor samt leder grundskolans ledningsgrupp. Gagnefs kommun har en pedagogisk samordnare och där kommer du att vara ansvarig för att leda arbetet. Du kommer att ha ansvar för att ta fram underlag och genomföra uppföljningar av grundskolans budget. I det arbetet ingår särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att i samråd med förvaltningschef bereda ärenden till barn- och utbildningsnämnden.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara relationsskapande och professionell i mötet med andra. Då rollen har mycket fokus på utvecklingsarbete krävs att du har mod att tänka nytt och har drivkraft att omsätta tankarna till handling. Du behöver även ha god strategisk förmåga och kan självständigt planera och prioritera ditt arbete. Som grundskolechef kommer du stöta på många olika situationer och ibland ändras förutsättningarna snabbt. Det innebär att du behöver trivas med att ändra ditt synsätt och hitta nya möjligheter. Det är även viktigt att du ser verksamheten i ett helhetsperspektiv och är en lagspelare i teamarbetet.

Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning. Det är meriterande om du har lärarlegitimation, utbildningar inom det specialpedagogiska området samt genomgått den statliga rektorsutbildningen.

Du har tidigare erfarenhet som chef inom skolan samt erfarenhet av att leda en ledningsgrupp. Vi ser också att du har tidigare erfarenhet av strategisk ledning i en kunskapsorganisation. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation samt arbetat med att utveckla extern och intern samverkan med exempelvis andra kommuner och regionen.

Det är viktigt att du har goda kunskapar i skolans styrdokument och goda kunskaper i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kvalitetsarbete. Du har relevant IT kunskap och är förtrogen med aktuell pedagogisk forskning och kan tillämpa det i skolans pedagogiska och administrativa utvecklingsarbete. Du har ett coachande förhållningssätt när du stödjer skolledare i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi ser det som meriterande med kunskaper i elevhälsa och elevhälsoarbetet, särskilt elevhälsans medicinska uppdrag.

Villkor
100% tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Som medarbetare i Gagnefs kommun kommer du att ingå i ett sammanhang där du har nära till både kunder/brukare/medborgare och kollegor. Vi arbetar ständigt med att bredda vår kompetens och vår arbetsmiljö präglas av att vi stöttar, stärker och utvecklar varandra i vår profession. Som en del av Gagnefs kommun tillhör du en arbetsplats med stort fokus på utvecklingsfrågor - för att kunna möta såväl dagens som framtidens utmaningar.


Övrigt

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej. 


Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun,785 80 Gagnef.  I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och en tydlig information om myndighetsbeslut om skyddade personuppgifter. Önskvärt är att Skatteverkets beslut om skyddade personuppgifter följer med ansökan för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef Kulturskolan

Enhetschef Kulturskolan

27 februari 2024