Gruppchef IT-infrastruktur

Arbetsbeskrivning

Stadskansliets roll är att stödja kommunstyrelse och förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med Göteborgs stads uppdrag för ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget och verksamhetsplaner. Enheten för Organisation och IT-utveckling är en av stadskansliets åtta enheter. Utifrån kommunstyrelsens mål- och inriktningsdokument ska enheten -Leda och samordna utveckling av processer och verktyg för ledning och styrning i staden - Utveckla och samordna kommungemensam IT strategi och kommungemensamma IT frågor utifrån verksamheternas behov - Ta initiativ och samordna identifiering av utvecklingsbehov och organisatoriska brister utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. ARBETSUPPGIFTER Som Gruppchef för IT-infrastruktur kommer du ha personalansvar för 4-5 medarbetare, budgetansvar för kommungemensam IT-infrastruktur och leda IT-infrastrukturgruppens arbete. Vidare kommer du: . Agera systemägare för den kommungemensamma IT-infrastrukturen . Föra dialog med förvaltnings och bolagsledningar i frågor rörande stadens gemensamma IT-infrastruktur . Delta i strategisk dialog kring utveckling av IT-infrastruktur . Samordna IT-infrastruktur området med utföraren . Ansvara för omvärldsanalyser inom verksamhetsområdet. KVALIFIKATIONER Vi vill att du har system- eller datavetenskaplig högskoleutbildning, erfarenhet av ledarskap. Du är väl förtrogen med IT-infrastruktur och har arbetat i komplexa IT-organisationer. Du har ekonomiskt kunnande och väl insatt i kostnads- och intäktsflödena. Du har dessutom erfarenhet av projektledning, utredningsarbete och upphandlingsfrågor. Stor vikt läggs vid din förmåga att analysera, strukturera och leda verksamhet och processer. Du är en god pedagog med hög kommunikativ förmåga. Som person är du utåtriktad, relationsskapande, drivande och gillar omväxling.

Sammanfattning

Liknande jobb


Chef till nya sektionen Delivery

Chef till nya sektionen Delivery

22 maj 2024

Manager Connectivity Support

Manager Connectivity Support

21 maj 2024

7 maj 2024