Gruppchef till rättstillämpningssektionen vid Rättsavdelningen med placerin

Gruppchef till rättstillämpningssektionen vid Rättsavdelningen med placerin

Arbetsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet som bildades den 1 januari 2015. Myndigheten har ca 30 000 medarbetare och består av sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Rättsavdelningen har drygt 750 anställda. Avdelningen består av en enhet för rättslig styrning och stöd, en enhet för förvaltningsrätt och en enhet för informationsförvalting samt sju regionalt placerade rättsenheter och ett kansli direkt under avdelningschefen.

De regionalt placerade rättsenheterna är indelade i tre verksamhetsområden: rättstillämpning, förvaltningsrätt och informationsförvaltning. Vid rättsenhet Stockholm finns en sektion för varje verksamhetsområde.

Rättstillämpningssektionen vid rättsenheten i Stockholm består av tre grupper, som är placerade i Sollentuna (Nord), Kungsholmen (City), respektive Västberga, Flemingsberg och Haninge (Syd).

Verksamhetsområdet rättstillämpning ansvarar bl.a. för juridisk rådgivning till respektive polisregion samt andra delar av den egna rättsenheten, att skriva rättsutredningar, göra sekretessprövningar och fatta myndighetsbeslut angående begäran om allmän handling som förvaras hos respektive polisregion och vid den egna rättsenheten, handlägga och besluta i skadestånds- och ersättningsärenden, ta fram underlag till myndighetens svar på remisser och yttranden till JO, JK, DI eller SIN, hantera överklaganden i förvaltningsrättsärenden samt ge stöd till respektive polisregion vid framtagande och revidering av regionala styrdokument.

Beskrivning av uppdraget som gruppchef
Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för en av rättstillämpningsgrupperna vid rättsenheten i Stockholm, med placering i Flemingsberg. Gruppens medarbetare är placerade på flera platser i södra delarna av Stockholm, vilket delvis medför chefskap på distans.

ARBETSUPPGIFTER
Som gruppchef inom rättstillämpningsverksamheten vid rättsenheten i Stockholm

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i rättstillämpningssektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare i gruppen
- ansvara för och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

KVALIFIKATIONER
har du
- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande i närtid
- jur kand examen
- flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete t.ex. från myndighet, domstol, Regeringskansliet eller motsvarande
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

det är meriterande om du har
- erfarenhet av polisens verksamhet i närtid
- erfarenhet av juridiskt arbete inom rättsväsendet

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen Gruppchef till rättstillämpningssektionen via denna länk: https://polisen.se/contentassets/92cf86b2b4f640a3a13b10dbc87ac3a3/kravprofil-gruppchef-ra-201021.pdf

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

ÖVRIGT
Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C43530/2020, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Placering i Stockholm (Flemingsberg).

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Chef Rättsenhet Bergslagen Jessica Ölvestad
114 14
SEKO Karna Tillheden
114 14
Fackförbundet ST Göran Marklund
114 14
Tf rättschef Karl Holm, tfn 010-5669083

Tf rättschef Karl Holm, tfn 010-5669083.

Karl Holm
010-5669083
Torben Pedersen i Malmö på nr 070-626 74 56 elle

Chef Info-förvaltningen Bergslagen Lejla Jasarevic
010-567 0281
Kenneth Carnabeck, tf gruppchef, tfn 010-56 827

Gruppchef/Arkivarie Henrik Svensson
072-515 27 78

Sammanfattning

Besöksadress

Polhemsgatan 30 10226 Stockholm
None

Postadress

Box 12256
Stockholm, 10226

Liknande jobb


Vi söker en driven & kreativ projektledare till feriearbetsgruppen!

Vi söker en driven & kreativ projektledare till feriearbetsgruppen!

2 mars 2021