Gruppchef till Stöd och Service 1, LPO Hisingen

Gruppchef till Stöd och Service 1, LPO Hisingen

Arbetsbeskrivning

Polisregion Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp och ett områdeskansli.

LPO Hisingen
Lokalpolisområde Hisingen består av 3 stadsdelar och en kommun. Lokalpolisområdet har ett särskilt utsatt och ett utsatt område. På Hisingen bor det ca 170 000 invånare och området innefattar både skärgård, storstad och lantlig miljö. På lokalpolisområdet finns medarbetare för stöd/service, utrednings- och brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV) samt kommunpoliser.

Nu söker LPO Storgöteborg Hisingen en chef som på direkt nivå ska leda stöd/service-grupp 1


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som gruppchef för Stöd och service 1 har du en bred och varierande roll. Dels arbetsleder du ditt team, dels är du ett nära stöd till lokalpolisområdeschef samt biträdande chef.

Din arbetsgrupp består av kunniga och självgående individer, du ska coacha och motivera dem mot era gemensamma mål. Du tar med dig din breda erfarenhet och ditt stora engagemang och arbetar med utgångspunkt i att vi ska vara både en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv samarbetspartner för kommunen, dess medborgare och övriga aktörer som arbetar för ett tryggare och säkrare samhälle.

Vi behöver dig som trivs med att arbeta strukturerat och har en god förmåga att representera lokalpolisområdet både internt och externt och som framförallt gillar att jobba med frågor som rör stöd och service.

Som chef för Stöd och service 1
ska du
- Inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdes ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- Planera, leda och följa upp lokalpolisområdets verksamhet gällande reception.
- Planera, leda och följa upp den dagliga samordningen av lokalpolisområdets drift och skötsel, utrustningsfrågor samt fordonsfrågor.
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
- Vid behov kan du komma att svara för LPO- chefen vid frånvaro
- Samverka med andra enheter både inom polisen men även externt
är du
- Verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- Arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- Ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential


KVALIFIKATIONER
Som gruppchef
har du
- Minst 12 mån erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- Polisexamen eller för tjänsten relevant examen
- Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- Förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
- Förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
- Förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- Förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- Förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- Förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.


ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Arbetsort: Hisingen
Arbetstid: Dagtid, flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef, Lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 6 april 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Gerd Brandtlid
114 14
Barbro Granelli
114 14
Gruppchef stallgruppen Ann-Christin Karlsen
114 14
Gruppchef Agneta Nordeke

Handläggare Lennart Eriksson

Teodor Smedius, Lokalpolisområde Kungälv/Ale
114 14
Nina Heyden, LPO Västra Fyrbodal
114 14
Gruppchef Christina Steneskär
114 14
HR-partner Thomas Anderson
114 14
Regionkanslichef Morgan Orvenholt
010-565 00 02

Sammanfattning

Besöksadress

Stampgatan 28 40126 Göteborg
None

Postadress

Box 429
Göteborg, 40126

Liknande jobb


23 oktober 2020

Kommunpoliser LPO Trelleborg

Kommunpoliser LPO Trelleborg

19 oktober 2020

Kommunpolis till LPO Kungsbacka

Kommunpolis till LPO Kungsbacka

21 september 2020

Samordnare trafik. Operativa enheten Region Syd

Samordnare trafik. Operativa enheten Region Syd

16 september 2020