GRUPPLEDARE Grimmans Akutboende

GRUPPLEDARE Grimmans Akutboende

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Grimman är ett drogtolerant akutboende för män över 20 år med missbruk, psykisk ohälsa och/ eller andra sociala problem som är i behov av stöd från socialtjänsten.

Grimman har 30 platser och erbjuder stödinsatser utifrån den enskildas behov. Personalen består av biträdande enhetschef, gruppledare och 12 behandlingsassistenter. Vi har manlig och kvinnlig personal dygnet runt och vi är lokaliserade på Södermalm i Stockholm.

Arbetsbeskrivning
Som gruppledare är du biträdande enhetschefs närmaste medarbete och ni arbetar tillsammans för att utveckla och utvärdera verksamheten.
- Gruppledaren ska bistå biträdande enhetschefen i driften av verksamheten genom att tillhandahålla underlag för medarbetarsamtal, kvalitets-och resultatuppföljning.
- Regelbundna planerings- och avstämningsmöten med biträdande enhetschef.
- Är behandlingsassistenternas närmaste arbetsledare. Gruppledaren ansvarar för den dagliga verksamheten.
- Ansvarar för bemanning och schema.
- Aktivt skapa en trygg och professionell arbetsgrupp/miljö samt aktivt delta i utveckling av metoder/ insatser/dokumentation och bemötande under planeringsdagar och arbetsplatsträffar.
- Kontinuerligt uppdatering av verksamhetens rutiner.
- Även praktiskt arbete i verksamheten kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning i motiverande samtal och lågaffektivt bemötande är meriterande.

Vi söker dig som har både erfarenhet av arbetsledning och en praktisk erfarenhet av vår målgrupp. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på Akutboende.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor. Samtidigt är du lugn,
stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv i situationer som uppstår i det dagliga
arbetet. Din samarbetsförmåga är mycket god och du trivs med att samverka med andra professioner och
behålla individen i fokus. Du är van att arbeta i arbetsledande funktion med förmågan att kunna stötta
och handleda behandlingsassistenterna.
Vi söker dig som är mogen, stresstålig, empatisk och kan behålla lugnet i svårare situationer. Utbildning i
motiverande samtal(MI) och lågaffektivt (LAB) bemötande är meriterande.

Övrigt
Helgfria vardagar, dagtid

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


1:e socialsekreterare Äldre

1:e socialsekreterare Äldre

23 september 2022

1:e socialsekreterare, IFO Barn- och ungdomsenheten

21 september 2022

Gruppledare till Ungdomsstödsenheten

Gruppledare till Ungdomsstödsenheten

21 september 2022

Teamledare Öppenvård barn och familj

Teamledare Öppenvård barn och familj

21 september 2022