Hälsocoach för SSPF-inspirerad samverkansmodell

Hälsocoach för SSPF-inspirerad samverkansmodell

Arbetsbeskrivning

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med ca 80 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.

Järfälla satsar på att utveckla arbetet med att erbjuda tidiga insatser för unga och deras familjer. I arbetet tar vi intryck av samverkansmodellen SSPF, samverkan mellan Socialtjänst, Skola, Polis och Fritidssektorn. Detta utvecklingsarbete görs inom ramen för projektet Tidigt stöd - för unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller missbruk. SSPF syftar till att unga personer som befinner sig i den så kallade riskzonen för att utveckla kriminalitet och/eller missbruk snabbt ska bli upptäckta och lika snabbt erbjudas insatser från olika håll. Målgruppen är unga individer, företrädelsevis 12-18 år där oro för begynnande kriminalitet och/eller missbruk föreligger och där de vanliga stödsystemen inte räcker till eller kommer de riskutsatta till del. För den äldre delen av målgruppen 16-18 år söker vi nu en hälsocoach som utöver projektets ordinarie insatser fokuserar på livsstilsförändringar. Ungdomar med psykisk och fysisk ohälsa kommer att erbjudas att delta i aktiviteter så som vägledande och coachande samtal, hälsofrämjande insatser och diverse tematiska workshops. Insatsen ska stärka individens psykiska och fysiska hälsa för att nå någon form av livsstilsförändring och därmed kunna påbörja studier eller arbete, för att i slutändan öka kapaciteten till egenförsörjning.

Hälsocoachen kommer att vara anställd på Ung vägledning där kommunens nav för ungdomar 16-19 år som inte är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan eller som av någon anledning inte har fullföljt ett nationellt program finns.
Tjänsten är en tidsbegränsad tjänst på halvtid från 1/1-2023 till 31/12-2023, med eventuell förlängning.

ARBETSUPPGIFTER
Hälsocoachen arbetsleds av projektledare/enhetschef på Preventionsenheten som finns i socialtjänsten IFO. Dock är anställningen inom Ung och vux vägledning. Projektägare är den förvaltningsövergripande samverkansorganisationen SAMBU som består att representanter från kommunens olika förvaltningsledningar.
Hälsocoachen arbetar med uppsökande och motivationshöjande verksamhet gentemot målgruppen ungdomar i riskzonen, ungdomar utan sysselsättning d.v.s. ungdomar som varken arbetar, aktivt söker jobb eller studerar och som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar.

Du är en av nyckelpersonerna som behövs för utveckling av arbetet med ungdomar i åldern 16-18 år för att målgruppen ska komma i studier eller arbete.

Uppdraget består i:
- Kartlägga livsstil och skapa handlingsplaner för hälsosam livsstil
- Stimulera individer till hållbar livsstil och utveckla hälsa, fysisk och psykisk
- Planera och genomföra friskvårdaktiviteter individuellt och i grupp
- Arbeta med träningslära, beteendepedagogik, kost- och näringslära
- Ta fram informations- och utbildningsmaterial
- Genomföra workshops
- Hälsomotiverande samtal
- Stötta kollegor i deras aktiviteter såsom föreläsningar och studiebesök
- Administration, dokumentation och i förekommande fall antagning, Edlevo och Ungdoms- och elevdatabasen UEDB, så som registrering och avregistrering av ungdomar samt framtagande av bedömningsmallar och åtgärdandeplaner
- Regelbundna nätverksmöten samt samverkansmöten med andra kommuner, enheter och aktörer i och utanför Järfälla kommun t.ex. företagsfrukost, Rotary, olika föreningar och företag
- Rapportera till projektledare

KVALIFIKATIONER
Som hälsocoach stöttar du individer till ett hälsosammare liv. Du hjälper ungdomar och unga vuxna att göra hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar. Du använder dig bl.a. av kost, fysisk aktivitet samt stressreducerande metoder för att främja hälsan hos dessa individer.

Ett stort inslag i arbetet som hälsocoach är att motivera och stödja målgruppen i behov av att hitta motivation för att genomföra livsstilsändringar vilket ställer stora krav på dig som person att kunna kommunicera effektivt och lyssna på olika personers behov. Som hälsocoach ska man få en person att få insikt att själv och sina vanor och beteenden, för att se vilka resurser man har för att nå sina mål.

Vi ser att du har relevant utbildning inom det området, gärna högskoleutbildning. Vi ser också att du har något års arbetslivserfarenhet som hälsocoach/hälsopedagog samt erfarenhet av målgruppen. Det är meriterande om du har erfarenhet från socialt arbete, arbetsmarknadsinsatser, integration eller liknande samt erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar som har NPF.

Vi ser vidare att du har:
- kunskap om risk- och skyddsfaktorer, specifikt för hur dessa samvarierar rörande risk för kriminalitet/missbruk
- förståelse för interventions- och preventionsnivåer universell, selektiv och indikerad
- förståelse för socialt arbetes organisering och arbetssätt
- erfarenhet av att motivera unga till insatser, gärna utifrån olika former av samtalsmetodik

Som person är du entusiasmerande och strukturerad. Du motiveras av framgång samt är självgående och trygg i dig själv och i din roll som hälsocoach. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och ser värdet i att använda hela teamets kompetens i syfte att uppnå ökad nytta och välbefinnande för våra ungdomar och unga vuxna. Ditt driv är centralt för den här uppgiften och du vill göra skillnad för människor.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


Hälsopedagog/Pedagog

Hälsopedagog/Pedagog

6 december 2022

Hälsokoordinator

29 november 2022

Vi söker medarbetare till Brainingteamet Psykiatri Sydväst!

Vi söker medarbetare till Brainingteamet Psykiatri Sydväst!

28 november 2022

21 november 2022