Hälsopedagog/Pedagog

Hälsopedagog/Pedagog

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård – och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Verksamheterna bedrivs i egen regi och av privata utförare på entreprenad.Beskrivning
Vid enheten för myndighetsutövning och förebyggande arbete, äldreomsorg arbetar 23 biståndshandläggare, två äldrekuratorer, sju undersköterskor, två aktivitetssamordnare, seniorvaktmästare, administrativa assistenter med ansvar för fakturahantering och avgiftshandläggare.

Därtill består enheten av beställarchef, två bitr. beställarchefer, färdtjänstutredare, metodutvecklare och en administrativ sekreterare/utredare. Vi har även ett antal pågående utvecklingsarbeten på enheten. Vi ger bistånd till drygt 1800 personer, framför allt enligt socialtjänstlagen.

Vi sitter i lokaler nära T-centralen, med närhet till allmänna kommunikationer.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålderDina arbetsuppgifter
Vi är en förbyggande enhet som har som uppdrag att främja goda levnadsförhållanden för seniorer på Kungsholmen. I den förebyggande enheten ingår en träffpunkt för seniorer där vi har som utgångspunkt att främja hälsa, så som fysisk aktivitet, meningsfullhet och goda kostvanor. På träffpunkten idag finns det 2 aktivitetssamordnare. I den förebyggande enheten finns också tryggt mottagande, kuratorer, fixarservice och digital fixare.

Din kommande arbetsplats kommer att vara träfflokalen Baltzar. Här erbjuds seniorer olika aktiviteter som ska främja hälsa och då vi är i en utvecklingsfas så vill vi bredda vårt utbud av aktiviteter. Främst fysiska aktiviteter men också sociala aktiviteter Träffpunkten Baltzar består också av ett café dit seniorer kommer för  social samvaro.

I din roll som aktivitetsledare/hälsopedagog kommer du att ha en viktig roll i framtagandet  av nya aktiviteter som exempelvis fysiska aktiviteter men också att aktivt delta eller leda olika event som är riktade mot seniorer. Att aktivt leda och delta i aktiviteter som främjar goda levnadsvanor samt medverka till den sociala samvaron med besökarna ingår som en naturlig del i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig med hälsopedagogutbildning eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du får gärna ha  erfarenhet av hälsoarbete, gärna med inriktning mot vuxna/seniorer. Du har god vana av att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat  operativt t ex erfarenhet av att leda grupper. Vidare så har du god datavana samt uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Som person är du initiativrik, handlingskraftig och har förmåga att entusiasmera och engagera andra människor. Du är en lagspelare som uppskattar att arbeta i team men kan även ta ett självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare så har du en god kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Har du dessutom en positiv inställning, är kreativ och har ett stort engagemang så vet vi att du kommer att trivas extra bra hos oss!

Övrigt
På enheten satsar vi på friskvård. Det finns möjlighet till subventionerad friskvård.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Om Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1 200 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. Besök och följ gärna vår https://facebook.com/kungsholmensdf där kan du läsa mer om våra verksamheter.

Sammanfattning

Liknande jobb