Hälsoutvecklare för Hälsolots Hisingen

Hälsoutvecklare för Hälsolots Hisingen

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du starta upp och utveckla arbetet med jämlikhet i hälsa på Hisingen? Vi söker just nu två hälsoutvecklare som har kunskap, engagemang och en vilja att arbeta för att utjämna skillnader i hälsa över Hisingen.
Hälsolots är en främjande och förebyggande verksamhet som ska bygga på ett salutogent förhållningssätt och helhetsperspektiv på hälsa som inkluderar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Det en verksamhet som utvecklar samt informerar kring hälsofrämjande aktiviteter riktade till boende på Hisingen. Hälsolots består av flera delar hälsofrämjande aktiviteter, samverkan med olika verksamheter och sociala medier samt hemsida. Verksamheten riktar sig till alla medborgare mellan 0100 år med särskilt fokus på vissa geografiska områden och grupper. Hälsolots drivs gemensamt av socialnämnden Hisingen och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.

Som hälsoutvecklare samarbetar du med andra för att skapa förtroende och bygga relationer vilket möjliggör relevanta samarbeten. Ditt uppdrag är i samverkan med andra så du måste vara bekväm i att befinna dig i det organisatoriska mellanrummet där du driver och håller i aktiviteter och processer, men också arbetar medborgarnära. Med ett inneboende driv och nyfikenhet på invånarnas behov med fokus på hälsa kan du komma med idéer och får stor möjlighet att påverka positivt. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du tar initiativ och ser till att arbetet går framåt, och du gör det genom att arbeta tillsammans med andra som du ser som medskapare i arbetet. Du kommer även arbeta praktiskt med intern och extern information, där webbplatsen och sociala medier är centrala delar för att lotsa vidare till hälsoaktiviteter.
Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning, är strukturerad och analytisk och du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

Du är även en del i att ansvara för samordning, planering, dokumentation, uppföljning och utveckling av verksamheten. Du har en tjänst och ett uppdrag som är i uppstart och utveckling så du behöver gilla att själv vara delaktig i utvecklingsarbete. Du behöver också ha förmåga att sätta gränser runt uppdraget när så behövs.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha en högskoleexamen inom hälsoområdet såsom hälsopromotion, hälsopedagogik, folkhälsovetenskap eller motsvarande. Du ska också ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Det är meriterande med språkkunskap i något av de mest talande språken i Göteborg samt att ha erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du har god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftlig, har god digital kompetens samt har lätt för att tala inför större grupper.

• Du ska vara kreativ och nyfiken på omvärlden.
• Du ska vara lösningsorienterad, prestigelös och gilla att arbeta tillsammans med andra.
• Du ska tycka om att arbeta självständigt, ha en god kommunikativ förmåga och kunna engagera andra.
• Du ska ha en god förståelse om barriärer för hälsa i förhållande till olika målgrupper.
• Du ska gärna ha en god kännedom om lokala barriärer på Hisingen.
• Känna dig trygg med att prata inför grupp.

Hos oss får du arbeta med jämlikhet i hälsa och har samtidigt en chans att göra skillnad, intresserad? Vi ser fram emot din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Hälsoutvecklare till Socialförvaltningen Nordost

Hälsoutvecklare till Socialförvaltningen Nordost

27 januari 2023

Aktivitetsinspiratör

19 december 2022

Hälsoguide till socialförvaltning Nordost

Hälsoguide till socialförvaltning Nordost

16 november 2022

Arbeta med information och opinion kring alkohol och andra droget

Arbeta med information och opinion kring alkohol och andra droget

4 augusti 2022