Handläggare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta tillvara och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta gör vi genom att handlägga och besluta om stöd och miljöersättningar, sprida kunskap i olika utbildningsaktiviteter samt genomföra tillsyn och kontroller.

Enheten för jordbrukarstöd är en del av landsbygdsavdelningen där vi handlägger och kontrollerar ansökningar om utbetalningar och åtaganden inom EU:s jordbrukspolitik, de så kallade jordbruksstöden. Stödformerna som vi hanterar är: gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare, ersättning för ekologisk produktion, miljöersättningar, kompensationsstöd och nötkreatursstöd.

Ca 12 000 jordbrukare söker årligen om utbetalning av jordbrukarstöd. Vi behöver kompetenta handläggare som ser till att rätt stöd betalas ut i rätt tid. Arbetet innebär handläggning och utredning av länets ansökningar om EU:s jordbrukarstöd, där du till din hjälp har flera olika datasystem. Arbetet innebär också mycket kontakter både inom organisationen och med våra kunder. Vi har ett processorienterat arbetssätt och vi arbetar med att ständigt förbättra oss.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handläggning av länets EU-stödsansökningar i befintliga samt nya datasystem
• Utveckla det länsövergripande arbetssättet
• Ha kontakt med våra kunder via telefon
• Delta i olika arbetsgrupper vid aktuella projekt
• Informera kunder i större grupper
På enheten arbetar vi flexibelt och beroende på dina erfarenheter och kompetenser kan det komma att bli aktuellt att delta i fältarbete.

Placeringsort: Borås eller Uddevalla är huvudstationeringsort men det kan även vara aktuellt med arbete från Skara delar av arbetstiden.

Resor kan förekomma i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

KVALIFIKATIONER
Krav:
• Högskoleexamen minst 180 högskolepoäng inom lantbruk eller naturvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• God kunskap och förståelse för lantbrukets förutsättningar och villkor
• Erfarenhet, intresse och förmåga av att arbeta digitalt och förstår nyttan av ett digitalt arbetssätt


Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med EU:s jordbrukarstöd
• Arbetslivserfarenhet inom lantbruk
• Erfarenhet av arbete med tillsyn eller annan myndighetsutövning
• Erfarenhet av handläggning
• Rådgivning/konsultarbete mot lantbruket
• Erfarenhet av att arbeta i olika datasystem och registreringsverktyg
• GIS-kunskap
• B-körkort

Personliga egenskaper:
• Du har god samarbetsförmåga med en vilja att arbeta i grupp och kunna ta eget ansvar samt
agera självständigt inom givna ramar
• Förstå vikten av ett gott bemötande och att skapa goda relationer
• Du är följsam med verksamhetens förändrade behov och har lätt att ta till dig nya kunskaper
• Du har förmåga att hitta rätt nivå i enlighet med verksamhetens mål och prioriteringar
• Du är metodisk och strukturerad, med god förmåga att följa rutiner och regelverk
• Du är tydlig och kan kommunicera ut budskap på ett lättförståeligt sätt såväl i tal som skrift
• Du är stabil och trygg i dig själv. Du känner dig bekväm med att ibland kommunicera besvärliga/obekväma beslut

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.

Vi strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt och eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare.


ÖVRIGT
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


16 september 2020

Utsädestekniker till Svalöv

Utsädestekniker till Svalöv

14 september 2020

Nötfor- och växtodlingssäljare

9 september 2020

7 september 2020