Handläggare

Arbetsbeskrivning

Från och med den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet under ett gemensamt namn och med gemensam kansliorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting. Vi är den nya intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting är en spännande arbetsplats för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Genom dina insatser kan du bidra till och påverka samhällets utveckling. Arbetet leder till många stimulerande kontakter med tjänstemän och politiker i olika positioner och med olika kompetenser. Avdelningen för ekonomi och styrning arbetar med frågor om ekonomi och analys, statistik och nyckeltal, demokrati och självstyrelse samt ledning och styrning inklusive revision. ARBETS- OCH ARBETSPLATSUPPGIFTER Sektionen för demokrati och styrning arbetar bland annat med fokus på frågor som berör kommunernas och landstingens/regionernas roll och ansvar i samhällsorganisationen. Vi behöver nu en vikarie på halvtid under föräldraledigheter med särskild inriktning på mellankommunal samverkan. Arbetet innebär att vara med och utveckla förbundens stöd till medlemmar som vill samverka inom olika områden. Vi vill särskilt fånga upp medlemmarnas behov, och klargöra på vilka områden medlemmarna efterfrågar förbundens insatser i sitt samverkansarbete. Eftersom samverkan sker inom de flesta verksamhetsområden, är goda kontakter med andra avdelningar i förbundskansliet avgörande. Anställningen är placerad på sektionen för demokrati och styrning. Vikariatet är i första hand på halvtid under ett år, men förlängning och/eller utvidgning av tjänsten kan bli aktuell i ett senare skede. KVALIFIKATIONER Sökande bör ha högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning och ha arbetat minst fem år i kommun och/eller landsting. Erfarenhet av mellankommunal samverkan i organiserad form är i högsta grad önskvärd. Den vi söker måste också vara bra på att bygga nätverk och lyssna in andras behov, samt vara initiativrik och van att arbeta självständigt.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010