Handläggare

Arbetsbeskrivning

Från och med den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet under ett gemensamt namn och med gemensam kansliorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting. Vi är den nya intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Avdelningen för ekonomi och styrning har ett ansvarsområde som spänner över statistik, ekonomisk analys, redovisning, revision, demokratiutveckling, samhällsorganisation och ledning och styrning. ARBETS- OCH ARBETSPLATSUPPGIFTER För att genomföra ett särskilt utvecklingsprojekt söker vi en visstidsanställd medarbetare på halvtid. Projektanställningen är placerad på sektionen för demokrati och styrning som arbetar bland annat med intressebevakning och utveckling av den kommunala revisionen. Projektet är inriktat på revisorernas styrning, arbetsformer och anlitande av sakkunniga biträden. Uppgiften är att ta fram förslag och exempel på revisionsstrategier och arbetsordningar tillsammans med förtroendevalda revisorer. En annan del är att analysera upphandlingar av sakkunniga biträden och producera ett förnyat stödmaterial för sådana upphandlingar. Projektledaren driver arbetet självständigt och tillsammans med andra. En delad anställning t ex med annat uppdrag som sakkunnigt biträde till revisorer i kommuner och landsting ser vi inte som ett hinder KVALIFIKATIONER Sökande till tjänsten bör ha högskoleutbildning, troligen med samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk inriktning. Erfarenhet av kommunal revision är ett krav och arbete i nära samverkan med förtroendevalda ett önskemål. Den vi söker behöver vara bra på att bygga nätverk, lyssna in behov och synpunkter och kunna kommunicera i tal och skrift. Det är också viktigt att vara initiativrik och analytisk, kunna arbeta självständigt och processinriktat.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010