Handläggare informationssäkerhet

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER
Enheten för verksamhetsstöd har ca 40 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdena ekonomi, HR, service, säkerhet, arkiv och diarium, juridik, GIS-samordning och kontroll av medel från vissa EU-program. I din arbetsgrupp Säkerhet finns förutom du två medarbetare som arbetar med säkerhetsfrågor.

Som handläggare inom informationssäkerhet kommer du att ha arbetsuppgifter i huvudsak knutna till informationssäkerhet och dataskydd men även arbetsuppgifter inom säkerhetsskydd och signalskydd kommer att förekomma.
Arbetet innebär även dialog och samarbete med chefer och medarbetare både inom enheten, myndigheten och andra externa aktörer.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsfrågor. Det är meriterande om du är utbildad inom ISO 27000 samt har arbetat inom offentlig förvaltning.

Som person har du integritet, ett högt säkerhetsmedvetande och förmåga att fokusera på uppgiften. Du behöver både vara självgående och ha en vilja och förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete och ha en god samarbetsförmåga.

Du har god förmåga att tolka, utvärdera och hantera komplex och skyddsvärd information och utifrån det göra prioriteringar. Med din pedagogiska förmåga skapar du förståelse för informationssäkerhet på olika nivåer inom myndigheten och i dialog med andra aktörer. I din kommunikation är du både lyhörd och prestigelös, vilket leder till goda relationer med dem du samarbetar med.

B-körkort krävs.

Säkerhetsprövning klass 2 är en förutsättning för arbetet.

ÖVRIGT
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Maria Hanell
010-225 43 01
Säkerhetschef/verksamhetsledare Barbro Walleij
010-225 42 26

Sammanfattning

Besöksadress

Storgatan 71 B 90186 Umeå
None

Postadress

Storgatan 71 B
Umeå, 90186

Liknande jobb


Områdesutvecklare vikariat

Områdesutvecklare vikariat

26 februari 2021

Utredare på kommunledningskontoret

Utredare på kommunledningskontoret

26 februari 2021

26 februari 2021