Handläggare inom limnologi

Handläggare inom limnologi

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.

Inom Naturvårdsenheten arbetar ca. 45 personer och vi har bland annat i uppdrag att skydda natur, arbeta mot målet att uppnå god status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten samt arbete med miljömålen. Enheten stöttar också övriga enheter på länsstyrelsen med naturvårdskompetens.

Länsstyrelsen har påbörjat en process där tillstånden för landets samtliga vattenkraftverk ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Ett underlag i denna prövning är länets bevarandeplaner för Natura 2000-omådena samt kunskap om fisk och dess krav på sin miljö.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är delad mellan två arbetsområden.

Dels kommer du att ingå i en arbetsgrupp som huvudsakligen arbetar med att genomföra Hallands del av den nationella prövningsplanen för vattenkraft. Halland har många prövningsgrupper som ska avgöras 2022-2023 och har därför en arbetsintensiv period fram till dess. Här blir dina arbetsuppgifter att uppdatera bevarandeplaner för Natura 2000-områden i eller intill vattendrag, speciellt med fokus på arters och habitats känslighet för reglering av vattennivåer.

Den andra delen av tjänsten ingår du i en grupp inom enheten som arbetar gemensamt med uppgifter inom vattenförvaltningen, som innebär att driva det regionala arbetet med EU:s vattendirektiv med målet att uppnå god status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillstånd, analysera påverkan, åtgärdsbehov och normsättning av olika vattenmiljöer i ett helhetsperspektiv, samt samverka internt och externt i vattenfrågor. Alla inom vattenförvaltningen är kontaktperson för några vattenråd vilket även gäller denna tjänst.

I tjänsten ingår även en mindre del som innefattar att leta upp och lägga in gamla inventeringar i den nationella biotopkarteringsdatabasen.

Du kommer att ingå i olika kompetensnätverk, arbetsgrupper eller projekt. Internt på länsstyrelsen deltar du i samverkansgrupper för bred förankring av vattenfrågor. Du bistår också internt med information kring länets vatten till de handläggare som arbetar med ärenden som rör tillsyn och prövning av vattenverksamheter, markavvattning och andra åtgärder i vatten.

Arbetet inom vattenförvaltningen är varierande och det finns möjligheter för att anpassa inriktningen på arbetsuppgifter efter dina erfarenheter och kompetenser.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant universitets- eller högskoleutbildning inom ämnesområdena limnologi, fiskekologi, biologi, eller annan likvärdig utbildning eller kunskaper och erfarenheter som vi bedömer likvärdiga.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbete med frågor rörande Natura 2000 eller erfarenhet inom vattenförvaltningens arbete. Övrigt som är meriterande är goda art- och biotopkunskaper av relevans för arbetsområdet och länet, erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller kommun och erfarenhet av handläggning enligt miljöbalken.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha förmåga att självständigt planera, ta initiativ och driva arbetet framåt. Du har även en analytisk förmåga. Tjänsten innebär endast i mindre omfattning fältarbete varför du behöver tycka det är stimulerande med analyser och det administrativa arbete som det innebär att uppdatera bevarandeplaner. Som person är du utåtriktad och engagerad. Du bör du kunna arbeta självständigt men även besitta en god samarbetsförmåga. Du ska ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tjänsten ställer krav på en god datorvana, erfarenhet av GIS och det krävs att du har B-körkort.

Vi kan erbjuda
• en bra arbetsmiljö
• goda utvecklingsmöjligheter
• flexibel arbetstid
• friskvård

Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.

Vi ber dig söka tjänsten via Offentliga jobb genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i urvalsprocessen. Var noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en kompetensprofil.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Länsstyrelsen har valt att förlänga ansökningstiden på denna tjänst. Du som sökt behöver inte skicka in ny ansökan.

ÖVRIGT
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kontaktpersoner på detta företaget

Naturvårdsdirektör Henrik Martinsson
010 - 224 30 00
Naturvårdsdirektör Henrik Martinsson (semester 18/7 - 22/8)
010 - 224 30 00
Tf enhetschef Ingegerd Svensson
010 - 224 30 00
Biträdande naturvårdsdirektör Karin Valtinat
010 - 224 30 00
Personalutvecklare Magnus Ericson
010 - 224 30 00
Samordnare vattenförvaltningen Marie-Helene Bergstrand
010 - 224 30 00
Enhetschef Henrik Martinsson
010 - 224 30 00
Reservatsförvaltare Mikael Stenström
010 - 224 30 00

Sammanfattning

Besöksadress

30186 Halmstad
None

Postadress

Slottsgatan 2
HALMSTAD, 30186

Liknande jobb


Åtgärdssamordnare

Åtgärdssamordnare

13 oktober 2020

5 oktober 2020

Handläggare datarapportering vatten

3 juli 2020

Handläggare vattenförvaltning, vikarie

Handläggare vattenförvaltning, vikarie

1 juni 2020