Handläggare inom vattenverksamhet och dammsäkerhet

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.Beskrivning
Tjänsten är placerad på enheten för Vattenskydd som består av cirka 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra.

Enheten handlägger tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kapitlet miljöbalken, handlägger vattenskyddsärenden och ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster, ansvarar för tillsyn av vattenskyddsområden, dammsäkerhet och fiske samt ansvarar för processen enligt den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning.

Arbetsuppgifter
Vi har nu behov av att förstärka enhetens resurser med en person som vill arbeta med dammsäkerhet och tillsyn och prövning av vattenverksamhet.

Du kommer tillsammans med en kollega ansvara för dammsäkerhetstillsynen vilket innebär att planera och genomföra tillsynen på dammsäkerhetsklassade dammar samt klassificera dammar i dammsäkerhetsklass. Arbetet innebär även att kontrollera att verksamhetsutövarna har rutiner för egenkontroll, att tillstånd följs och att man lever upp till övriga krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken. Arbetet med tillsyn och prövning av vattenverksamheter rör sig bland annat om tillsyn av vattenreglering samt att hantera anmälnings- och tillståndsärenden.

Arbetet utgörs huvudsakligen av kontorsarbete men även visst fältarbete med besök vid bland annat vattenanläggningar ingår. Det är företrädesvis ett självständigt arbete men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar med övriga medarbetare på enheten. Du ansvarar för dina ärenden där du till exempel genom myndighetsutövning ska bevaka miljöintresset och andra allmänna intressen. Arbetet innebär kommunikation med verksamhetsutövare, enskilda personer, företag, kommuner och myndigheter. Arbetet inkluderar också deltagande vid nätverksmöten, utformning av förelägganden och andra beslut, granskning av handlingar, årsrapporter, miljö- och undersökningsrapporter och riskklassning av dammar.

Även andra uppgifter inom prövning och tillsyn av vattenverksamheter kan bli aktuella. Du förväntas också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter på Länsstyrelsen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot exempelvis biologi, vattenteknik, hydrologi, geologi eller är ingenjör med lämplig inriktning eller annan inriktning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.

Meriterande

- erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
- erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, och särskilt kopplat till vattenverksamhet eller dammsäkerhet
- kunskap om tillämpning av 11 kap miljöbalken i ärendehandläggning
- erfarenhet av vattenkraft och säkerhet kring dammar
- Genomförd utbildning i dammsäkerhet – RIDAS 2v

Du som söker ska trivas med att arbeta i team och ha god förmåga att vara konstruktiv tillsammans med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Villkor
Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten. B-körkort är ett krav för tjänsten.

Svenskt medborgarskap är ett krav då tjänsten innebär krav på säkerhetsklassning. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare på Enheten för miljöprövning

20 mars 2024

Naturvårdshandläggare inriktning områdesskydd

13 mars 2024

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024