Handläggare krisberedskap

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden.
Vår vision är ” I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland”.


Vi söker en utåtriktad och engagerad beredskapshandläggare till Funktionen för Samhällsskydd och Beredskap.

Länsstyrelsen har ett stort och brett uppdrag inom krisberedskap, inom hela hotskalan och under alla faser- före, under och efter. Funktionen arbetar bl.a. med risk- och sårbarhetsanalyser, kriskommunikation, civilt försvar, ledningssystem, samverkansprojekt, tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och uppföljning av kommunernas krisberedskap enligt Lag (2006:544) om extraordinära händelser, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Länsstyrelsen ska också hantera skarpa krishändelser i länet. I Västmanland samordnas arbetet främst genom krishanteringsnätverket U-sam.

Arbetsbeskrivning

Funktionen för Samhällsskydd och Beredskap driver utvecklingsprojekt både inom länsstyrelsen och tillsammans med externa aktörer. Arbetet inom funktionen bygger på samarbete där arbetsuppgifter fördelas beroende på uppdragets art men också utifrån medarbetarnas kompetens och färdigheter. Att ta ansvar för gruppens arbete i stort är viktigt och att växla mellan varandras arbetsuppgifter förekommer regelbundet.

Du kommer att vara en av Länsstyrelsens Tjänstemän i Beredskap (TiB) med beredskapstjänstgöring ca var åttonde vecka.  

 

ArbetsuppgifterDriva planeringsarbete inom krisberedskap och skydd av samhällsviktig verksamhet.

Leda och delta i utvecklingsprojekt inom krishanteringsområdet tillsammans med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Leda och stötta i arbetet med implementering av ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning”Planera och delvis genomföra länsgemensamma utbildningar och övningar.Planera övningar och utbildningar för den interna krishanteringsorganisationenHandlägga och bistå vid handläggning och utveckling inom funktionens övriga områden, t.ex. kommunal krisberedskap, ledningssystem, civilt försvar, m.m.

 

Kvalifikationer Du som söker ska ha samhällsvetenskaplig högskoleexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av projekt- och/ eller processledning. Erfarenhet av leda samverkan mellan olika myndigheter och aktörer och arbete i offentlig förvaltning är meriterande. Det är en fördel om du besitter generell kunskap om krishantering och dessutom har kunskaper om arbetssättet ”Gemensamma grunder för ledning och samverkan” och kunskap om hur man bedriver utbildning och övning.

Tempot är högt och du får hantera många olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt. Det ställer krav på att du är flexibel och kan prioritera. Du har god förmåga att självständigt leda, driva och följa upp arbetet inom dina ansvarsområden. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass och kräver därför svenskt medborgaskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § Säkerhetsskyddslagen.

Körkort för bil krävs.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid Länsstyrelsen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan och vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och åldrar. Då vi strävar efter en jämnare könsfördelning ser vi gärna manliga sökande. 

Anställning: Tillsvidare. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Vill du veta mer kontakta avdelningschef Ulrika Nilsson eller beredskapsdirektör Ingela Regnell. Fackliga företrädare är Pernilla Börjesson, SACO-S och Anna Onsten Molander ST. Samtliga nås via vår växel på telefon 010-224 90 00.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2017.

 

Vi undanber oss vänligen alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Säkerhetsanalytiker

Säkerhetsanalytiker

24 februari 2021

19 februari 2021