Handläggare med inriktning på jordbrukarstödsansökningar

Handläggare med inriktning på jordbrukarstödsansökningar

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Övergripande uppdrag hos Avdelningen för landsbygd är att arbeta med EU-stöd till lantbruk, landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, livsmedelsstrategin, viltförvaltning och fiske. Vårt uppdrag omfattar också veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedel, smittskydd och förprövning av djurstallar.

Tjänsten är placerad på Enheten för jordbrukarstöd som har uppdraget att handlägga och kontrollera de jordbrukarstöd som söks med samordnad ansökan (SAM). Här ingår direktstöd inom den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och flertalet miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som handläggare på avdelningen för landsbygd omfattar främst handläggning av ansökningar och utbetalningar avseende jordbrukarstöd, inklusive arbete med återkrav, men det kan även ingå uppdrag inom enhetens och avdelningens övriga verksamhetsområden.

Arbetet är administrativt vilket bland annat innebär att granska ansökningar mot det regelverk som finns för dessa ansökningar. Bedömningar genom att granska kartor och annan information om markerna i Jordbruksverkets GIS ingår.

En viktig del är att informera målgruppen om dessa stödformer samt genom rådgivning till målgruppen för landsbygdsprogrammet bidra till att miljömålen och målen för landsbygdsprogrammet uppnås.

Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har erfarenhet av handläggning på en myndighet eller inom kommunal verksamhet. Vi ser antingen att du har utbildning på högskolenivå som agronom, lantmästare, biolog, landskapsvetare eller liknande som Länsstyrelsen bedömer vara motsvarande utbildning, eller har kunskaper genom flerårig arbetslivserfarenhet. Vidare är det av värde om du har god kännedom om jordbrukspolitiken och lantbrukets villkor. Det är meriterande att behärska grunderna i praktiskt lantbruk och att ha kunskaper om odlingslandskapets natur- och kulturvärden. En bakgrund inom ekonomi och i Jordbruksverkets olika IT-miljöer eller fältkontroller är också meriterande.

Som person är du ansvarstagande, lyhörd samt har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet. Du behöver ha goda datorkunskaper. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft högt eftersom vi jobbar i grupp med tydliga mål. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat från 16 augusti 2021 eller enligt överenskommelse, till den 31 maj 2022 med möjlighet till förlängning. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Sista ansökningsdag är den 11 juli 2021.


Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

David Aronsson, Funktionschef
0102234000
Rune van den Brink, ST
0102234000
Christofer Cromnow, SACO
0102234000
Jenny  Rondahl, Funktionschef
0102234000
Ann-Sofi Blomkvist, Kommunikationschef
0102234204
Jenny Rondahl, Funktionschef
0102234000
Lars Jonsson, beredskapsdirektör
010-2234000
Åke Johansson, länsantikvarie/funktionschef
010-2234000
Torbjörg Sekse, länsarkitekt/funktionschef
010-2234000
Ulrika Lundberg, Chef
0767-747 799

Sammanfattning

Besöksadress

611 86 Nyköping
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Utredare till Konkurrensverket, jurist

Utredare till Konkurrensverket, jurist

21 juli 2021

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

21 juli 2021

Projektledare Renhållning - vikariat

Projektledare Renhållning - vikariat

21 juli 2021