Handläggare med särskilt ansvar för tillsyn inom kärnenergiberedskap

Handläggare med särskilt ansvar för tillsyn inom kärnenergiberedskap

Arbetsbeskrivning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Som handläggare för tillsyn inom kärnenergiberedskapen planerar och bedriver du tillsyn i enlighet med lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor kommer du att kontrollera om länsstyrelsen, som ansvarar för räddningstjänst och sanering vid en kärnteknisk olycka, har förmågan att genomföra sina uppgifter.

Du kommer att jobba med analyser, uppföljning och utvärdering samt sammanställningar av resultatet från tillsyn. Du bidrar till att utveckla och samordna beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor.

Det långsiktiga målet med ditt och gruppens arbete är att skapa en bra beredskap i samhället för att hantera en kärnteknisk olycka och på så vis skydda allmänheten.

Vi erbjuder dig ett intressant, konstruktivt och samhällsviktigt arbete med stor variation. Arbetet erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö med god sammanhållning och glädje samt trygga anställningsvillkor. Som anställd på MSB bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet i samhället.

Din kompetensprofil:
Du har relevant akademisk utbildning eller utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. En viktig egenskap hos dig är att du är van att kommunicera med andra, samtidigt som du har förmågan att hålla dig objektiv och konstruktiv i en pressad situation. Arbetet innebär framförallt kontakt med länsstyrelser och det är viktigt i ditt arbete att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med tillsyn eller marknadskontroll, har arbetat med kärnenergiberedskap eller med kommunal eller statlig räddningstjänst. Erfarenhet från krisberedskapsområdet eller inom området samhällsskydd och beredskap är också meriterande.

Du tar ansvar för ditt arbete, genomför dina uppgifter och är strukturerad. Du har förmåga att se sammanhang och helheter samt finner vägar för att nå fram till målet. Du värdesätter och tar del av andras kunskaper och erfarenheter. Du är nyfiken, har lätt för att ta till dig ny kunskap och att omsätta den.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För att trivas hos oss ser vi att du är en positiv och engagerad person som alltid strävar efter gott resultat oavsett om det sker gemensamt eller på egen hand.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för hantering av industriella risker. Enhetens uppgift är regelgivning, råd och stöd avseende åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller utvinningsavfall. I detta ingår uppföljning, utvärdering och samordning av länsstyrelsernas tillsyn inom området. I uppgiften ingår säkerhetsprövningar i samband med tillstånd enligt Miljöbalken.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Ort:Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Peter Norlander, enhetschef. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (SacoS), Stefan Haggö eller Ove Brunnström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO).

Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 16:e maj, märkt med referensnummer 2021/69.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


11 juni 2021