Handläggare/ Nationell kontrollant Interreg Nord

Handläggare/ Nationell kontrollant Interreg Nord

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter

På enheten för Internationalisering och Tillväxt arbetar vi bland annat med två Interreg program, Interreg Nord och nya Interreg Aurora, vilka är territoriella program inom EU:s strukturfonder. Vi fungerar även som svenskt informationskontor (Branchoffice) för Kolarctic CBC - programmet. Förutom Interreg och Kolarctic ansvarar enheten även för andra internationella samarbeten, klimat- och energifrågor, stöd till enskilda näringsidkare och allmänna regionala utvecklingsfrågor.


ARBETSUPPGIFTER

Vi söker nu dig som vill arbeta som nationell kontrollant inom Interreg Nordprogrammet. Länsstyrelsen i Norrbottens län
har utsetts att kontrollera projektredovisningar för de svenska stödmottagare som deltar i Nordprogrammet. Arbetet
innebär att du kontrollerar att de utgifter som deklarerats verkligen har funnits och att stödmottagarens redovisningar är
korrekta. Vidare kommer du i ditt arbete också att kontrollera att insatser och utgifter uppfyller kraven både i EU:s och i
nationella regelverk.

Arbetsuppgifter
• Skrivbordskontroll, dvs granska huvudböcker, kvitton, kopior på verifikat och andra projekthandlingar
• Kontroll på plats eller digitalt hos stödmottagaren
• Information och rådgivning i finansieringsfrågor till projektaktörer
• Deltagande i arbetsgrupper för utvecklingsfrågor

Arbetet är förenat med resor i tjänsten.

Ansvarsområdena i dessa tjänster kan komma att ändras och andra arbetsområden tillkomma, dels för att främja din utveckling men också för att våra uppdrag förändras över tid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• ekonomisk högskoleutbildning med inriktning på redovisning och styrning, eller annan för tjänsten relevant utbildning och eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• erfarenhet av gransknings- och redovisningsarbete
• erfarenhet av arbete med EU:s strukturfonder
• erfarenhet av myndighetsarbete och är förtrogen med statlig förvaltning eller annan offentlig verksamhet
• god förmåga att kommunicera, vårdat, enkelt och begripligt och göra presentationer både muntligt och skriftligt på
svenska.
• goda systemkunskaper i ex. Platina, Unit4, Office och då särskilt Excel.
• god administrativ förmåga
• körkort för personbil

Som person har du lätt för att samarbeta. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta målinriktat. Vidare är du noggrann och månar om att ditt arbete håller en hög kvalité. Du är analytisk och har förmågan att självständigt väga samman information för att sen gör välgrundade avvägningar och prioriteringar.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. .

ÖVRIGT
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Sammanfattning

Liknande jobb


Rekryteringshandläggare Örebro

Rekryteringshandläggare Örebro

13 september 2021

13 september 2021

13 september 2021

13 september 2021