Handläggare och arealkontrollant

Handläggare och arealkontrollant

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Jordbruksenheten
Jordbruksenheten arbetar med handläggning av jordbrukarstöden vilket innebär handläggning av åtaganden för miljöersättningar, utbetalningar, återkrav och överklaganden.

Enheten arbetar också med att redigera jordbruksblock samt upprätta planer för våtmarker, skyddszoner och restaurering. 

Vårt arbete styrt till stor del av Jordbruksverkets regelverk, rutiner och instruktioner. De är baserade på EU:s gemensamma jordbrukspolitik. År 2023 förnyas jordbrukspolitiken vilket innebär förändringar för stöden till landsbygdsutveckling.

Vi söker nu en handläggare/arealkontrollant.

Arbetsuppgifter
Som handläggare/arealkontrollant arbetar du med handläggning av jordbrukarstöd halva året samt arealkontrollant under fältsäsongen.  

Arbetet sker både i fält under fältsäsong och på kontoret under resten av året. Arbetet innebär myndighetsutövning och kontakter med lantbrukare. I övrigt innebär tjänsten andra förekommande arbetsuppgifter inom hanteringen av jordbrukarstöd och arbete på enheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen, exempelvis agronom eller biolog, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av minst två fältsäsongers erfarenhet av arealkontroller. Du har erfarenhet av handläggning av jordbrukarstöd och erfarenhet av IT-systemen Jorden, Atlas och Basen. Då arbetsuppgifterna kräver självständigt arbete ute i fält krävs B-körkort.  

Det är meriterande om du har arbetat med arealkontroller i nuvarande programperiod, har erfarenhet av att jobba med mallar för jordbrukarstöd och är behörig blockredigerare i Basen.

Som person är du självgående och strukturerad det innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill kommunicerar du på ett tydligt sätt och har en god samarbetsförmåga. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt gentemot lantbrukare och myndigheter och har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Din befattning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


21 februari 2024

Regulatorisk handläggare

Regulatorisk handläggare

21 februari 2024

21 februari 2024