Handläggare restaurering av våtmarker

Handläggare restaurering av våtmarker

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Vattenenheten är en av länsstyrelsens sju enheter. Här arbetar vi brett med vattenfrågor i länet. Allt från restaurering av vattenmiljöer, kalkning och fiske till vattenförvaltning och miljöövervakning. Enheten driver även ett eget vattenlaboratorium och arbetar med att öka åtgärdsarbetet i länet genom att förmedla bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, fiskevårdsbidrag och dricksvattenstöd. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare – tillsammans för en hållbar framtid!Beskrivning
Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att, utifrån olika aktörers ansvarsområden, leda och samordna det regionala arbetet avseende natur- och vattenvård.

Inom den nuvarande miljöpolitiken är restaurering av våtmarker ett högt prioriterat uppdrag till Länsstyrelserna. Satsningen syftar till att genom hydrologisk återställning stärka biologisk mångfald och öka avrinningsområdenas motståndskraft mot torka och vattenbrist.

Arbetet med våtmarksrestaurering genomförs av naturvårdsenheten inom naturförvaltningsfunktionen och på vattenenheten inom verksamhetsområdet åtgärder och fiske. Vi söker nu tre våtmarkshandläggare. Två till naturvårdsenheten, en tillsvidareanställning och en visstidsanställning på 10 månader. Den tredje är en tillsvidareanställning på vattenenheten.

Arbetsuppgifter
I arbetet med restaurering av våtmarker ingår planera, konkretisera och kommunicera prövnings- och åtgärdsunderlag för prioriterade våtmarks- och dikesåtgärder. Arbetet innebär löpande dialog med markägare och andra berörda aktörer. Utveckling av inventeringsmetoder, såväl genom fjärranalys som åtgärdsinventeringar i fält, är viktiga moment för att kunna prioritera och konkretisera rätt åtgärd på rätt plats. 

Det dagliga arbetet sker inom vattenenhetens verksamhetsområde åtgärder och fiske och på funktionen för naturförvaltning på naturvårdsenheten, i ett nära samarbete 

Även andra arbetsuppgifter inom naturvårds- och vattenenheten kan bli aktuella för tjänsterna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen i biologi/geovetenskap/ ekologi/limnologi med inriktning mot natur- och vattenvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha minst ett års arbetslivserfarenhet som är relevant för rollen. Vi söker en handläggare som är kommunikativ och har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer. Då arbetet innefattar resor är B-körkort ett krav. Arbetet förutsätter att du har dokumenterad erfarenhet av att digitalisera och använda karttjänster inom ArcGIS Pro samt olika fältapplikationer som fieldmaps, survey etc.

Arbetslivserfarenhet inom naturvård/vattenvård/hydrologi inom statlig myndighet är meriterande. Det är också meriterande om du har artkännedom inom framför allt kärlväxter samt har erfarenhet av fältinventeringar för påverkans- och åtgärdsbedömningar av dikningsföretag i anslutning till våtmarker och vattendrag. Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda ArtPortalen.

Som person arbetar du målmedvetet mot gemensamma mål, du har ett strukturerat arbetssätt, är tydlig, lyhörd och prestigelös och skapar goda relationer – både internt och externt. Du har lätt för att kommunicera målgruppsanpassat på ett enkelt och lättförståeligt sätt, såväl i tal som skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. Att leva efter statens värdegrund är självklart för dig.

Villkor
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare gällande civil beredskap

Utredare gällande civil beredskap

27 maj 2024

Utredare med fokus socialtjänst inom vård- och omsorg, Partille kommun

Utredare med fokus socialtjänst inom vård- och omsorg, Partille kommun

23 maj 2024

Beslutsfattare till asylprövningen på Arlanda

Beslutsfattare till asylprövningen på Arlanda

27 maj 2024