Handläggare vattenförvaltning, vikarie

Handläggare vattenförvaltning, vikarie

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen knutna till vattenförvaltning med viss inriktning mot miljögifter och grundvatten. Även uppgifter inom andra delar av vattenförvaltningen kan komma att ingå i tjänsten, såsom till exempel övergödning- och hydromorfologiska frågeställningar.

Inom vattenförvaltningen består arbetet bland annat av kartläggning och analys av tillstånd och åtgärdsbehov i ytvatten samt bedömning av kemisk status och risk. Tjänsten omfattar vidare uppgifter inom det löpande arbetet med regional miljögiftsövervakning och miljömålsarbete samt att utgöra internt expertstöd vid handläggning av ärenden kopplade till bland annat tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. I arbetsuppgifterna ingår även genomförandet av delar av ett EU-finansierat projekt för förbättrad vattenkvalitet, LIFE IP Rich Waters. Närmare utformning och avgränsning av arbetsuppgifter kommer att ske vid tillträdet.

Vi erbjuder ett utåtriktat och omväxlande arbete med breda kontakter både inom länet och med andra länsstyrelser, Vattenmyndigheten och nationella myndigheter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad limnolog, miljö- eller naturvetare eller som har likvärdig utbildning, gärna med inriktning mot ekotoxikologi.

Vi vill att du har erfarenhet av arbete med frågeställningar inom akvatisk ekologi. God datorvana och att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift är ett krav. Erfarenhet av arbete med vattenförvaltning och miljöövervakning är meriterande, likväl som vana av att arbeta i VISS (vatteninformationssystem Sverige) och GIS. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med ekotoxikologiska frågeställningar. Det är även meriterande om du har erfarenhet av samverkan på regional nivå och projektledning.

Du är ansvarstagande, noggrann och självständig. Förmåga att ta egna initiativ och snabbt sätta sig in i nya frågor uppskattas. Arbetet innebär kontakter med många olika aktörer och du bör därför ha lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Åtgärdssamordnare

Åtgärdssamordnare

13 oktober 2020

5 oktober 2020

Handläggare inom limnologi

Handläggare inom limnologi

10 juli 2020

Handläggare datarapportering vatten

3 juli 2020