Handläggare/Projektledare

Arbetsbeskrivning

Från och med den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet under ett gemensamt namn och med gemensam kansliorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting. Vi är den nya intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Avdelningen för ekonomi och styrning har ett ansvarsområde som spänner över statistik, ekonomisk analys, redovisning, revision, demokratiutveckling, ledning & styrning och samhällsorganisation ARBETS- OCH ARBETSPLATSUPPGIFTER Sektionen för demokrati och styrning arbetar bland annat med lednings- och styrningsfrågor, dvs det som är avgörande för hur politiska mål ska förverkligas och skattemedel användas på bästa sätt. Målgrupp för sektionens arbete är både tjänstemän och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner. Vi söker en projektledare som i ett team skall vara med och utveckla formerna för ett bra stöd till primärt landstingen och regionerna inom området styrning och ledning. I arbetsuppgifterna ingår att medverka i en allmän bevakning av utvecklingen inom kommun- och landstingssektorn samt aktuell forskning. Tillsammans med landstingen och regionerna skapar vi olika utvecklingsprojekt och arenor för erfarenhetsutbyte. Viktiga utmaningar som identifierats är bl a medborgarnas allt mer individuella krav och ledningarnas förutsättningar att kunna prioritera. Eftersom kompetens finns inom flera av kansliets avdelningar bygger ett framgångsrikt arbete på förmåga till samverkan. KVALIFIKATIONER Personen vi söker ska ha högskoleutbildning och arbetat flera år med ledning och styrfrågor i landsting. Egen ledningserfarenhet är ett krav. Arbetsuppgiften förutsätter förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Då allt utvecklingsarbete planeras och genomförs tillsammans med landsting och regioner förutsätts god samarbetsförmåga. Primärkommunal erfarenhet ses som en merit.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010