Heltidsmentor

Arbetsbeskrivning

Praktiska gymnasiet i Nacka är en mindre skola med ca 450 elever och 48 anställda. Vi utbildar morgondagens entreprenörer och över 95% av våra elever får jobb direkt efter studenten.
Praktiska Gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi finns för de elever som vill ta en yrkesexamen för att kunna arbeta, starta eget eller läsa vidare efter gymnasiet efter sitt livs bästa skoltid. Praktiska Gymnasiet har sedan 1999 utvecklat en modell för gymnasiala lärlingsutbildningar och har som ambition att fortsätta leda utvecklingen av yrkesutbildningar som möter arbetsmarknadens krav. Vi finns idag på ca 40 platser, från Luleå i norr till Ystad i söder och vi har drygt 9000 elever och cirka 1100 anställda. Vi arbetar hela tiden efter att utvecklas och driva vår idé framåt, detta för att utbildningen ska bli den bästa för våra elever. Sedan 2017 är vi en del av Academedia.
praktiska.se/nacka
För två år sedan införde vi heltidsmentorer för att främja närvaron, och skapa förutsättningar för relationsbyggande med elever och lärare. Då skolan växer behöver vi utöka med ytterligare en heltidsmentor.
Vi söker dig som är stresstålig, flexibel och initiativrik, som inte vill att alla dagar ska se lika ut. Du har kanske nyss tagit examen eller du har några års erfarenhet, du gillar att arbeta i en miljö där ungdomars lärande står i fokus. Du kommer att arbeta som heltidsmentor och ansvara för ca 100 elever i åk 1 och 2.
Mentor har ett övergripande ansvar för sina program/grupper och för de elever som går i klassen.
Till skillnad från de undervisande lärarna, som främst ansvarar för elevens och klassens progression och måluppfyllelse i den egna kursen, har mentorn ett helhetsperspektiv över elevernas skolgång.
Mentor arbetar med att dels stötta eleven i att se sina egna behov, hitta motivation och att hitta strategier framåt, dels kommunicera med övrig personal kring var eleven befinner sig och vart denne ska - allt detta för att mentor kontinuerligt ska kunna stötta eleven i dennes lärande.
Mentor arbetar med klassen som grupp och arbetar tillsammans med de undervisande lärarna för att klassen ska ha både studiero och en god gemenskap.
Vidare är mentor den som har den huvudsakliga kontakten med vårdnadshavarna.
Mentor samverkar även med övrig personal, inom det program hen ingår i, för att stärka arbetet mot examensmålen och för att värdegrundsarbetet ska ge så stor effekt som möjligt.
Mentor kommunicerar och samarbetar med övrig personal som arbetar med eleven, klassen och det program som mentor verkar på.
Nedan ges exempel på uppgifter inom mentors uppdrag
Huvudsakligt ansvar för att kontrollera och att följa upp närvaron för klassen och den enskilde individen. Mentor har daglig kontroll av närvaron och kommunicerar med vårdnadshavare när elev uteblir från undervisningen och när behov finns.Ta emot sjukanmälningar via telefon.Mentor ansvarar för planering och genomförande av mentorstiden.Mentor planerar och håller i föräldramötet för ettor.Minst en gång per termin ger mentor eleven och eventuella vårdnadshavare samlad information om elevens studieresultat, vilket vanligen sker i form av ett utvecklingssamtal.Under de första dagarna av höstterminen, den så kallade uppstartsperioden, har mentor ett huvudansvar för i första hand mottagande av nya elever.Mentor arbetar särskilt för att klassen blir en välfungerande grupp, som är kännetecknat av studiero, ett respektfullt agerande och välmående.Mentor ansvarar för att hens elevers studieplaner är korrekta och fullständiga. Dessutom har mentor ett huvudansvar för att följa upp eventuella F som en elev har fått, för att uppmuntra eleven att genomföra en prövning i den aktuella kursen.Mentor ska genomföra lektionsbesök för att på så sätt kunna göra observationer om individers och klassens studiero och arbete. Observationerna är också en viktig del i den pedagogiska avstämningen och arbetet med pedagogisk utredning.Mentor genomför i förekommande fall frånvaroutredningar i samråd med EHT.Mentor samverkar med övriga mentorer på skolan, för att skapa samsyn och för att kunna hjälpa varandra i skilda processer.Dokumentation kring eleven och elevens studieresultat.Bidrar till kartläggningar och utredningar i samverkan med EHT och lärare.Samarbetar med EHT.Vi utbildar morgondagens entreprenörer, unga vuxna som har valt en yrkesutbildning där hälften av utbildningen sker i skolan och hälften sker ute på ett företag.
Omfattningen av tjänsten är 80-100%
Vi kommer intervjua löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Kontaktpersoner på detta företaget

Personalchef Robert Westberg
0702579332

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Praktiska Nacka Nacka Strand
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 mars 2023
  • Ansök senast: 22 april 2023

Besöksadress

Augustendalsvägen 3
Nacka strand

Postadress

Box 1174
Nacka Strand, 13127

Liknande jobb


2 juni 2023

Pedagog till köket/Kökspedagog/Kökspersonal

Pedagog till köket/Kökspedagog/Kökspersonal

2 juni 2023

2 juni 2023

2 juni 2023