Heltidsmentor gymnasiet

Arbetsbeskrivning

Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Sundsvall

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/sundsvall.Uppdraget som mentor

Som mentor på Realgymnasiet kommer du att arbeta med stöd till ett antal elever.

Du arbetar som en del av elevhälsan och i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Mentor arbetar både med elevens studiemässiga- och personliga utveckling.

En mentors uppgifter är delvis att avlasta undervisande pedagog med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. Det innebär att delta i elevvårdsarbete, ha föräldrakontakter, planera och delta i mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten etc. Mentor ansvarar för en trygghet i skolan, såväl under lektionstid som raster. Du stöttar eleverna under skoldagen och i kontakten med bedömande lärare. 

Andra uppgifter som heltidsmentorn kommer att arbeta med är;

- Uppföljning av närvaro/frånvaro.
- Uppmuntra, coacha och arbeta med motiverande insatser, målbilder och framtidsplanering.
- Stötta eleven genom hjälp med studieplanering och studieteknik.
- Övergripande arbete och implementering/uppföljning av handlingsplaner, ordningsregler, rutiner, värdegrund och sociala aktiviteter.
- För omyndiga elever är mentor kontakten mellan vårdnadshavare och skola.
- Stötta elev vidare för vidare stöd av tex kurator, skolsköterska eller andra funktioner.

Du samarbetar med personalen på skolan och driver mentorarbetet tillsammans med övriga mentorer, i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan. Arbetet sker tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse i nära samarbete med all personal på skolan.

 

Kvalifikationer

Du har en relevant utbildning eller erfarenhet gärna inom gymnasieskola som pedagog, specialpedagog/speciallärare eller studie- och yrkesvägledare. 

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som vägledare/mentor och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som mentor ska du ha förmågan att engagera och utmana våra elever för att stödja eleven till måluppfyllelse och personlig utveckling. Du ska även ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Tjänsten kan anpassas mellan 75-100% efter önskemål och beroende på din erfarenhet och utbildning. Är du pedagog kan viss undervisning rymmas i tjänsten. Är du studie- och yrkesvägledare kommer viss del av tjänsten att innefatta det uppdraget.

Rekrytering sker med löpande urval, senast den 4/9.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Skolutvecklare Jonas Eriksson
011-194241 076-6472036
Gymnasiechef Per-Erik Lorentzon
011-194204 0708-600034
Projektledare Petter Pappila
011-19 42 05 0709-64 26 33
Utvecklings- och kvalitetsansvarig Anette Bergstrand
0766-274350
HR-chef Margita Edström
0703-194599
Marie Westerholm
0721-85 39 09
Emelie Törnvall, AS&B rekrytering
0706-181158
Katarina Bergholtz
0721-85 39 08
Susan Gallone
0766-472075
Mikael Wallström
010-139 80 40

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Lärande i Sverige AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 augusti 2020
  • Ansök senast: 4 september 2020

Besöksadress

Lindövägen 5B
Norrköping

Postadress

Lindövägen 5B
NORRKÖPING, 60228

Liknande jobb


Studie- och yrkesvägledare till SPSM Hällsboskolan Umeå

1 juli 2022