Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära

Arbetsbeskrivning

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.Ämnesbeskrivning
Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Idrottslära är utövandet av idrotter och andra rörelseaktiviteter innefattande kunskaper och undervisning i och om olika rörelsepraktiker. I idrottslära fokuseras didaktiska, tekniska, metodiska såväl som estetiska lärprocesser inom olika rörelsekulturer samt de normer och idéer de olika rörelsekulturerna innefattar.

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grund- och avancerad nivå samt forsknings- och utvecklingsarbete inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära. Huvudsakligt fokus för denna tjänst är undervisning som utvecklar ämneskunnande och ämnesdidaktik inom motorik och allsidig rörelseförmåga i olika rörelsepraktiker. Även undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen ingår. Undervisningen äger främst rum inom ämnes- och grundlärarutbildningen samt uppdragsutbildning och fristående kurser. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

GIH är ett specialiserat lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:


• avlagt magisterexamen eller motsvarande studier på avancerad nivå inom idrottsvetenskap eller motsvarande område
• aktuell och relevant erfarenhet av undervisning i idrottslära
• visat pedagogisk skicklighet
• förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.
• förmåga att kunna undervisa på svenska då undervisningen inom den aktuella anställningen huvudsakligen sker på svenska

Bedömningsgrunder
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:


• Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i idrottslära, särskilt motorik och allsidig rörelseförmåga,
• mycket stor vikt läggs vid breda och djupa ämneskunskaper i olika rörelsepraktiker,
• mycket stor vikt läggs vid forsknings- och utvecklingsarbete i idrottsvetenskap inriktning idrottslära,
• mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom förmåga till samarbete, kommunikation, engagemang och ansvarstagande,
• stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
• stor vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
• meriterande är högre akademisk examen så som master-, licentiat- eller doktorsexamen,
• meriterande är även erfarenheter av undervisning på högskola/universitet samt högskolepedagogisk utbildning.

Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde enligt överenskommelse, dock senast den 15 augusti. Vid tillsvidareanställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:


• sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
• kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
• förteckning över eventuella publikationer som åberopas, vilka ska medsändas ansökan.
• förslag på minst två referenspersoner

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den 6 maj 2024.

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Fredrik Nilsson, Chef för avdelningen för Kommunikation, IT och fastighet
070 092 41 33
Anna Ekenberg, Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 02
Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 17
Björn Sandahl, Förvaltningschef
08-120 537 04
Marie Nyberg, Enhetschef
0812053768
Suzanne Lundvall, Prefekt
070-772 89 01
Katarina Offnegårdh, Avdelningschef
08-120 53 827
Christine Dartsch, Föreståndare
0706202620
Kerstin Hamrin, Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 16

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gymnastik- och idrottshögskolan
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 3 april 2024
  • Ansök senast: 6 maj 2024

Besöksadress

Lidingövägen 1
None

Postadress

Box 5626
STOCKHOLM, 11486

Liknande jobb


Lecturer in anatomy

Lecturer in anatomy

28 maj 2024

Universitetsadjunkt i anatomi

Universitetsadjunkt i anatomi

28 maj 2024

Universitetsadjunkt i svenska som främmande språk

Universitetsadjunkt i svenska som främmande språk

27 maj 2024