Högskolejurist till Jönköping University

Högskolejurist till Jönköping University

Arbetsbeskrivning

Välkommen till en spännande och utvecklande roll vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Jönköping University.

Vi erbjuder dig en roll som Högskolejurist vid rektors kansli. Kansliets uppdrag är att ge stöd i arbetet med planerings- och utvecklingsfrågor, uppföljning av Jönköping Universitys övergripande projekt och uppdrag samt vid framtagning av koncernövergripande dokument och beslut. Rektors kansli ansvarar även för samordning av styrelsemöten på stiftelse- och bolagsnivå samt beredning av styrelsematerial inför stiftelsestyrelsens möten.

Inom rektors kansli finns en rad olika kompetenser samlade för att hantera; strategiska kommunikationsfrågor, strategiska HR-frågor, koncernövergripande resursfördelning, styrning och uppföljning, samt kvalificerat administrativt stöd. Vi ser nu även ett behov av att utöka kompetensen med en högskolejurist som kan hantera juridiska frågor på en övergripande nivå.

Är du intresserad av att ha det övergripande ansvaret för juridiska frågor samt bidra till utvecklingen av ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda? Sök då tjänsten som Högskolejurist vid Jönköping University!

Ditt uppdrag
I rollen som Högskolejurist på rektors kansli ingår ett övergripande ansvar för juridiska frågor och strukturer på Jönköping University (JU). Tjänsten är en kombination av strategiskt övergripande ansvar (utan personalansvar) samt operativt arbete. Arbetsområdet är brett och omfattar såväl juridiska ärenden inom kärnverksamheten (utbildning, forskning och samverkan) som förvaltningsrättsliga, bolagsrättsliga, avtalsrättsliga och arbetsrättsliga frågor. Arbetet erbjuder en stor variation, uppdragen kan ha korta tidsramar och kort framförhållning, eller kräva längre processer för till exempel förankring och implementering.

Högskolejuristen bereder inkommande ärenden utifrån ett juridiskt perspektiv samt leder, fördelar och samordnar juridiska frågor till och med juristfunktionen på Högskoleservice och andra funktioner på JU, i dialog med kanslichef.

Till arbetsuppgifterna hör löpande uppdrag i form av att genomföra utredningar, granska och utfärda avtal, upprätta styrdokument och beslutsunderlag samt att bereda underlag inför stiftelsestyrelsens möten. Högskolejuristen förväntas vid behov kunna leda interna utbildningsinsatser. I rollen ingår även att vara kontaktperson vid eventuella juridiska förhandlingar och rättsliga processer samt att självständigt eller tillsammans med företrädare för verksamheten företräda JU i juridiska förhandlingar och processer.

Högskolejuristen är i första hand en rådgivande expertfunktion till Stiftelsestyrelsen, bolagsstyrelser, rektor och andra ledningsfunktioner på JU och har kontaktytor externt med exempelvis tillsynsmyndigheter och departement.

Kvalifikationer
Vi söker dig med Juristexamen och som är trygg i din yrkesroll som jurist. Du har god kunskap om juridisk metod och erfarenhet av att driva rättsliga processer. Vi söker dig som även har erfarenhet av arbete på ett lärosäte, statlig myndighet eller har på annat sätt varit i kontakt med rättsliga frågor som berör universitets- och högskolesektorn. Vidare bör du ha goda kunskaper i offentlig rätt (främst förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess), bolagsrätt samt avtalsrätt.

JU har en tydlig internationell prägel, vilket ställer krav på en mycket god skriftlig och kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska. Du är ansvarstagande, har en stark initiativförmåga samt drivs av att finna lösningar. Då rollen är bred med stor variation i arbetsuppgifterna bör du ha god samarbetsförmåga samtidigt som du uppskattar att arbeta självständigt.

Meriterande för tjänsten är fördjupade kunskaper i högskolelagen och högskoleförordningen samt en pedagogisk förmåga att till exempel anpassa budskap efter mottagare.

Information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Startdatum enligt överenskommelse. Sök senast 2020-09-06. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och referenser.

I denna rekrytering samarbetar vi även med VEM. Vid frågor om tjänsten kan du antingen kontakta Jenny Dahlkild, kanslichef, jenny.dahlkild@ju.se / 036-10 17 33 eller Bo Arberg, bo.arberg@vem.se / 036-570 11 87

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på www.ju.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stiftelsen
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 augusti 2020
  • Ansök senast: 6 september 2020

Liknande jobb


Erfaren jurist inom e-förvaltning, flexibel arbetsort

Erfaren jurist inom e-förvaltning, flexibel arbetsort

24 november 2020

24 november 2020

23 november 2020

20 november 2020