Högskolelektor i utbildningsvetenskap

Högskolelektor i utbildningsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Ämnesbeskrivning
Utbildningsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som består av studier och forskning om lärande, undervisning, kunskapsbildning och kunskapstraditioner. Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar områden som är centrala i yrkesutbildningen till lärare och är specifika för den skolform som lärarexamen är inriktad mot. Vid GIH är examensämnet idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår att driva och utveckla undervisning och forskning inom områdena utbildningsvetenskap, pedagogik eller motsvarande, exempelvis idrottsvetenskap, samt undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning. Därtill ingår handledning av självständigt arbete på grund- och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt arbete med kvalitetssäkring. Interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation kan förekomma.

Undervisningen äger främst rum inom Ämneslärarprogrammet, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan komma att ingå. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:


• Avlagt doktorsexamen inom utbildningsvetenskap, pedagogik eller motsvarande ämne som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis idrottsvetenskap.
• Visat pedagogisk skicklighet.
• Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:


• Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildningsvetenskap, pedagogik eller motsvarande.
• Mycket stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning.
• Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom samarbetsförmåga, ett utvecklingsinriktat förhållninggsätt, helhetssyn och förmåga att ta eget ansvar.
• Vikt läggs vid god kommunikationsförmåga samt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
• Vikt läggs vid erfarenhet av idrottspedagogiska frågeställningar och/eller skolämnet Idrott och hälsa.

Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:


• sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
• kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
• förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 7 januari 2021.


Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Fredrik Nilsson, Chef för avdelningen för Kommunikation, IT och fastighet
070 092 41 33
Anna Ekenberg, Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 02
Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 17
Björn Sandahl, Förvaltningschef
08-120 537 04
Marie Nyberg, Enhetschef
0812053768
Suzanne Lundvall, Prefekt
070-772 89 01
Katarina Offnegårdh, Avdelningschef
08-120 53 827
Christine Dartsch, Föreståndare
0706202620
Kerstin Hamrin, Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 16

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gymnastik- och idrottshögskolan
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 december 2020
  • Ansök senast: 7 januari 2021

Besöksadress

Lidingövägen 1
None

Postadress

Box 5626
STOCKHOLM, 11486

Liknande jobb


Universitetslektor i bioinformatik

9 maj 2021

7 maj 2021