Hörselpedagog till Hörselrehabiliteringen, Umeå

Hörselpedagog till Hörselrehabiliteringen, Umeå

Arbetsbeskrivning

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn- och ungdomshabilitering, särskilt stöd och habilitering för vuxna samt hörselrehabilitering och synrehabilitering. Verksamheten ger rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS samt habilitering och rehabilitering enligt HSL till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar. Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 180 medarbetare och arbetsplatser i Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå och Umeå.

Verksamhetens uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna vi möter. Arbetet är tvärprofessionellt och bedrivs i team/arbetslag.

Vid hörselrehabiliteringen arbetar vi med habilitering/rehabilitering till personer som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller hörselrelaterad problematik som tinnitus och ljudkänslighet. Hörselrehabiliteringen är en länsverksamhet med arbetslag i Skellefteå och Umeå. Arbete i resten av länet förekommer. I arbetslagen/teamen på hörselrehabiliteringen ingår förutom hörselpedagog även kurator, psykolog, audionom och administratör.

Vi söker nu en hörselpedagog till vår verksamhet för vuxna i Umeå.

Tjänsten annonseras ut på nytt då personen som tackat ja till erbjuden tjänst fått en ändrad privat situation och därför nu tackat nej.

ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar med rehabilitering för vuxna. Vårt gemensamma arbetssätt är att kartlägga brukarens situation och att utifrån det upprätta en rehabiliteringsplan tillsammans med brukaren. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra och följa upp insatser samt att utvärdera resultat.

Som hörselpedagog kommer du att arbeta med stöd /information till brukare, och eventuellt hörselinformation till nätverk och arbetsplats utifrån behov. I arbetet ingår även kommunikativt stöd som t ex tecken som stöd (TSS) samt att förskriva alternativ telefoni. Du genomför också utbildningsinsatser och gruppverksamheter till brukare, närstående eller nätverk. Samverkan med externa parter är en viktig del av arbetet.

Du kommer att få inskolning av teamet samt möjlighet till fortbildning. Som team arbetar ni tillsammans med metod- och kvalitetsutveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är hörselpedagog, specialpedagog/-pedagog med erfarenhet från hörselområdet eller har likvärdig kompetens. Det är mycket meriterande om du har kunskap i tecken som stöd (TSS) eller teckenspråk, men utbildning kan erbjudas om den kompetensen saknas.

Vi söker en flexibel person som tar egna initiativ och som kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga samt personlig lämplighet.

Körkort är en förutsättning, eftersom arbetet innebär en del resor.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


26 april 2021

Rådgivare med kompetens inom processarbete till SPSM

26 april 2021

26 april 2021