HR-chef

Arbetsbeskrivning

Norra Hisingen är en av Göteborgs 10 stadsdelsförvaltningar med ca 3500 medarbetare. I stadsdelen bor 47 000 invånare och området sträcker sig över en stor geografisk yta med varierad bebyggelse, landsbygd och naturområden. Vår uppgift är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Norra Hisingen ska vara ett attraktivt område att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
ARBETSUPPGIFTER
Norra Hisingen erbjuder dig möjligheten att arbeta i en organisation där samarbete och nytänkande är centralt. Som HR-chef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att leda och utveckla verksamheterna utifrån ett helhetsperspektiv. Du deltar även i stadens nätverk för att utveckla viktiga gemensamma frågor. Uppdraget innebär också omvärldsbevakning i ett brett perspektiv och samverkan med interna och externa aktörer.

HR-avdelningen består av 15 medarbetare som arbetar brett inom hela HR-området och stödjer cheferna konsultativt i strategiska och operativa frågor inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och personalekonomi. Som HR-chef ansvarar du även för bemanningsenheten som består av en enhetschef med fem medarbetare.

Tillsammans med medarbetarna på HR-avdelningen driver du stadsdelens strategiska HR-arbete. Du leder, samordnar och utvecklar förvaltningen och dess verksamheter inom HR-området. Du ansvarar även för att stadens gemensamma HR-processer och stödsystem implementeras och används på ett effektivt sätt inom verksamheterna och arbetar i stadens gemensamma nätverk för att utveckla och effektivisera gemensamma frågor i staden.

Som chef för HR-avdelningen arbetar du tillsammans med medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens. Klimatet i arbetsgruppen kännetecknas av hög delaktighet, gott samarbete och ansvarstagande.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk examen inom området samt ledarerfarenhet på strategisk nivå, gärna inom politiskt styrd organisation. Du har ett stort intresse för samhällsutveckling och av att leda strategiskt utvecklingsarbete inom HR-området.

Som person är du kommunikativ och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt med inriktning på samarbete och framtidsperspektiv. Du har förmåga att arbeta målinriktat både långsiktigt och på kort sikt. Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet och förtroende för dina medarbetares kompetens vilket skapar delaktighet och ansvarstagande i arbetsgruppen. Du har bred kunskap inom området, social kompetens och en hög grad av personlig mognad.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Johansson
031 366 96 30
Facklig företrädare nås via Kontaktcenter 031- 3

Britt-Marie Claesson
031-3668102
Niklas Eriksson
031-3669480
Catarina Hultin
031-703 53 93
Ann Odin
031-366 88 90
Carin Samuelsson

Marita Liepins
031-366 88 99
Carin Enghult
031/3668730
Helen Elf
031-366 86 54

Sammanfattning

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


HR-chef

4 augusti 2020

HR-chef Södra Cell Mörrum

HR-chef Södra Cell Mörrum

3 augusti 2020