HR-konsult

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

På stadsbyggnadskontoret arbetar cirka 240 personer med att planera och utveckla Malmö. Malmö ska vara en attraktiv plats att bo och verka i. Stadsbyggnadskontoret är myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor och arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, bygganmälan, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.

HR- och ekonomienheten består av åtta personer, varav fem inom ekonomi och tre medarbetare inom HR. Enheten arbetar med verksamhetsstöd utifrån sina respektive kompetensområden. Stadsbyggnadskontoret har sex avdelningar med totalt 24 chefer. HR funktionen har även ett nära samarbete med kollegor inom övriga tekniska förvaltningar där vi tillsammans är ca 10 HR-medarbetareARBETSUPPGIFTER
Stadsbyggnadskontoret söker en HR-konsult för brett uppdrag inom HR-området i linje med de inriktningar, mål och ramar som finns i verksamheten. Att vara verksamhetsnära stöd till chefer är en stor del i arbetet, både avseende enskilda ärenden och i mer generella frågeställningar. Du kommer leda stadsbyggnadskonorets arbete med löneöversyn, arbetsrättsfrågor och förhandling. Arbetet kommer även bestå av rekryteringar, samverkan, ledarskapsfrågor, nyckeltal och jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Du kommer att vara stadsbyggnadskontorets representant i stadens nätverk för arbetsrätt, lön och förhandling.

HR funktionen på stadsbyggnadskonoret arbetar som ett team och stödjer varandras arbete vid behov. Vi gör gemensamma prioriteringar och har ett effektivt och smidigt samarbete med våra ekonomikollegor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning i HR, beteendevetenskap eller motsvarande. Du har minst fem års erfarenhet av brett arbete inom HR samt dokumenterad erfarenhet av arbete med löneöversyn och rekrytering.

Som person är du professionell, drivande, kommunikativ och ansvarstagande. Du kan skapa och behålla goda relationer samt har en hög integritet. Du har förståelse för helheter och sammanhang på organisatorisk nivå samt förmåga att balansera individens behov med verksamhetens förutsättningar.


ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Göran Blomé
040-342418
Ekonom Charlotte Valsberg
040-342310
HR-chef Anna Tullberg
040-342330
VISION Ingegärd Svensson
040-342279
SACO Karin Andersson
040-342480
SACO Peter Björck
040-342313
Enhetschef Lisa Holmdahl Pedersen
040-342322
HR-konsult Terese Arnkvist
040-342306
Enhetschef Katarina Lindberg
040-342373
HR-konsult Maria Edin
040-342306

Sammanfattning

Besöksadress

20580
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


HR-konsult vikariat

HR-konsult vikariat

24 november 2020

HR Intern

HR Intern

24 november 2020

HR-Konsult

HR-Konsult

23 november 2020

HR Koordinator

23 november 2020