HR officer

HR officer

Arbetsbeskrivning

scroll down for Swedish description"

About us

Ardena is a leading contract development organization for the pharmaceutical industry. We assist pharmaceutical companies, from virtual biotech to big pharma, in bringing their valued molecule(s) to the clinic and market. We provide a comprehensive and integrated portfolio of drug substance and drug product development services.

Ardena is a rapidly growing international orientated organization in the industry, with 7 company sites in 5 countries. (Belgium, the Netherlands, Spain, Latvia and Sweden). Each Business Unit has its specialization, but we are One Ardena Group. We currently have over 500 people working for us and have realized an average growth of 15% on annual basis over the past 3 years. We are ambitious! For you the possibility to expand and transfer your knowledge, grow and develop with us.

For the Ardena Business Unit based in Sodertalje, we are looking for a

HR officer ( 32-40 hr)

WHAT YOU WILL WORK ON

Our company is growing and the dedicated function of the HR officer is a new position for this Business Unit. API SE/LV is based in Sodertalje and Riga. We are currently working on professionalization of HR Management in the Nordics. This means that there is a lot to develop and room for initiative but that the administrative tasks and processes need to be done properly. Recruitment support will be in your hands for both countries. We have rolled out personal development planning, Learning & development needs are known and initiatives for Corporate trainings are being set up. Policies need to be drafted and communicated. We have done an Engagement survey in March and we need to continue with improvements. A role is cut out for you. You will be part of all of this and more.

YOUR KEY RESPONSIBILITIES

- Posting vacancies in our ATS and keeping track of the process
- Drafting employment contracts for the Swedish and the Latvian organization
- General HR and payroll administration for both countries
- Making new employees feel welcome, you will make sure their induction runs smoothly
- Reporting sick employees, keeping track of re-integration
- Provide answers to questions of employees
- Work closely with the other members of the International HR team who are based in the Netherlands, Belgium and Spain. We will work together on numerous HR projects, such as Employer Branding, HR policies, Internal communication and Learning & Development and Social events.
- You will report to BU director of Sweden & Latvia, with a dotted line to the Head of People
- You will closely work together with the General support team of Ardena Sodertalje
- You will have frequent contact with the payroll provider, Pension & insurances provider, and other external suppliers
- You keep yourself up to date with the latest developments and insights in Swedish social and labor legislation


YOUR PROFILE LOOKS LIKE/ RESEMBLES

- You have a Bachelor degree in HRM/ Business administration or similar
- You have several years experience in Swedish HR administration and payroll administration.
- You are used to work with an ATS and HRIS
- You have experience working with high qualified people in an International organization
- You feel comfortable in a dynamic and changing environment. Experience with organization development and chance management is a benefit
- You like to learn and develop yourself
- You are flexible, a problem solver and a team player
- You are accurate and consistent in your work and you are stress resistant
- You have good communication skills and are fluent in both Swedish & English (written as well as spoken).
- We love creative thinking and pro-activeness


WHAT WE OFFER

- A good remuneration package
- A true learning environment where you will have the ability to grow your skills
- A rapidly International developing and growing company with an interesting services, product and customer portfolio
- A dynamic working environment with nice colleagues
- Open straightforward but also caring culture
- We are true to our values
- Flexible working hours

- 28 days holiday a year


HR Officer Swedish

VAD DU KOMMER ATT ARBETA MED

Vårt företag växer och den dedikerade funktionen som HR Officer hos oss på Ardena Södertälje är en ny roll för denna affärsenhet. Affärsenheten API SE/LV är baserat i Södertälje och Riga. Vi arbetar för närvarande med professionalisering av HR Management i Norden och det innebär att det finns mycket att utveckla och utrymme för initiativ men att de administrativa uppgifterna och processerna behöver även utföras. Rekryteringsstöd kommer att ligga i dina händer för båda länderna. Vi har rullat ut personlig utvecklingsplanering, lärande & utvecklingsbehov är kända och initiativ för företagsutbildningar sätts upp. Policyer behöver utarbetas och kommuniceras. Vi har gjort en Engagemangsundersökning i mars och vi fortsätter jobba med förbättringar.

En roll klippt för dig! Du kommer att vara en del av allt detta och mer därtill.

DINA VIKTIGASTE ANSVARSOMRÅDEN

- Lägga ut lediga tjänster i vårt ATS och hålla reda på processen

- Upprättande av anställningsavtal för den svenska och den lettiska organisationen

- Allmän HR- och löneadministration för båda länderna

- Genom att få nyanställda att känna sig välkomna kommer du att se till att deras introduktion går smidigt

- Rapportera sjuka medarbetare, hålla koll på återintegrering

- Ge svar på frågor från anställda

- Arbeta nära de andra medlemmarna i det internationella HR-teamet som är baserade i Nederländerna, Belgien och Spanien. Vi kommer att arbeta tillsammans i många HR-projekt, såsom Employer Branding, HR-policyer, intern kommunikation och lärande och utveckling och sociala evenemang.

- Du kommer att rapportera till BU-chef för Sverige och Lettland, med en prickad linje till HR chefen

- Du kommer att arbeta nära tillsammans med Ardena Södertäljes ledning

- Du kommer att ha täta kontakter med löneleverantören, Pensions- och försäkringsgivaren och andra externa leverantörer

- Du håller dig uppdaterad med den senaste utvecklingen och insikterna inom svensk social- och arbetsmarknadslagstiftning

DIN PROFIL SER UT SOM/LIKNAR

- Du har en kandidatexamen i HRM/ Företagsekonomi eller liknande

- Du har flera års erfarenhet av svensk HR-administration och löneadministration.

- Du är van att arbeta med en ATS och HRIS

- Du har erfarenhet av att arbeta med högkvalificerade personer i en internationell organisation

- Du känner dig bekväm i en dynamis...

Kontaktpersoner på detta företaget

Albin Olofsson
+46722539251

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ardena
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 september 2022
  • Ansök senast: 25 februari 2023

Besöksadress

Tallvägen 2 15102 Södertälje
None

Postadress

Tallvägen 2
Södertälje, 15102

Liknande jobb


6 december 2022

6 december 2022

25 november 2022