Huvudregistrator, vikariat

Arbetsbeskrivning

Registrator är placerad vid rektors kansli, som är en sektion inom högskolans förvaltning. Vid sektionen finns ytterligare fyra medarbetare: Kanslichef tillika högskolejurist, högskolejurist, arkivarie och rektors sekreterare.

Som registrator leder du och har du under kanslichefen ansvaret för att myndighetens system och rutiner för registrering av allmänna handlingar upprätthålls och att nödvändig utveckling sker. Du arbetar tillsammans med myndighetens arkivarie för att myndighetens handlingar och andra bärare av viktig information om verksamheten hanteras på ett korrekt sätt och att nödvändiga styrdokument upprättas, uppdateras och implementeras i myndigheten. Du ansvara även för myndighetens registratorsnätverk. En viktig del av arbetet är att vara drivande för att säkra kvaliteten och utvecklingen av myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem. Till detta kommer sedvanliga arbetsuppgifter för en registrator, såsom posthantering, registrering av inkomna och upprättade handlingar och informationssökning i myndighetens olika informationssystem. Du sköter även viss ekonomi- och ärendehantering åt sektionen. Ytterligare arbetsuppgifter är administration av anmälningar som inkommit till högskolans disciplinnämnd, uppdatering av valda delar av hemsida och backup till rektors sekreterare när hon inte är närvarande.

Behörighetskrav
Du har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet, såsom högskola eller universitet och vet hur den akademiska världen i övrigt fungerar. Akademisk examen med relevant inriktning är meriterande. Du har erfarenhet av och kunskap om ekonomi- och ärendehanteringssystem. Du skall ha mycket goda kunskaper i svenska språket och kunskaper i engelska språket. Andra språkkunskaper är meriterande.

Bedömningsgrunder
Du är mycket noggrann som person som är utåtriktad och har en utpräglad servicekänsla. Du måste kunna hantera toppar med stor arbetsbelastning och ha förmåga att anpassa dig efter sektionens och den övriga högskolans behov. Stor vikt fästs vid personliga förmågor som samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga.

Sammanfattning

Liknande jobb


Dokumenthandläggare vid registraturen

Dokumenthandläggare vid registraturen

2 juli 2020

30 juni 2020