Idrottskonsulent Östra Norrbotten

Arbetsbeskrivning

RF-SISU Norrbotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja specialidrottsförbund/medlemsorganisationer regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott – världens bästa!

Läs mer om oss här: http://www.rfsisu.se/norrbotten

Projektledare för satsningen i Östra Norrbotten

RF-SISU Norrbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag - idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Norrbotten. Vi ger service till Norrbottens närmare 700 idrottsföreningar och 58 olika specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet. Huvudkontoret finns i Luleå och lokalkontor i Piteå och Gällivare.

Vi gör nu en satsning på Östra Norrbotten och söker därför en ny idrottskonsulent.

Som idrottskonsulent har du ett mycket brett arbetsfält, där idrottens ledarskap, utbildning, utveckling av barn- och ungdomsverksamhet och idrottens folkhälsoroll står i fokus. Du arbetar främst med att utveckla och stödja idrottsrörelsen och dess föreningar genom uppsökande verksamhet, rådgivning och utbildning samt att marknadsföra och informera om vår verksamhet. Rollen som idrottskonsulent bygger på att skapa goda relationer i ett nätverk med idrottsföreningar samt för idrotten viktiga samarbetspartners. Uppdraget utgår i stor utsträckning från givna riktlinjer och dokument från RF, SISU Idrottsutbildarna och distriktet.

Idrottsrörelsen är inne i ett spännande utvecklingsarbete där idrottens utvecklingsfrågor inom verksamhet och utbildning är viktiga.

De närmaste åren kommer vi att fokusera på idrottens fem prioriterade utvecklingsresor:

• en ny syn på träning och tävling.
• den moderna föreningen engagerar.
• inkluderande idrott för alla.
• jämställdhet för en framgångsrik idrott.
• ett stärkt ledarskap.

Som idrottskonsulent kommer du vara en viktig medspelare i detta arbete.

Bakgrund till projektet

Östra Norrbotten har identifierats som ett idrottssvagt område vilket innebär att kommuner i området har lägre antal aktiva per capita än riksgenomsnittet. De parametrar man utgått från är andel aktiva 7-20 år, deltagartillfällen (LOK) per capita 2017 och antal bosatta nyanlända per capita.

Målsättningen att öka aktivitetsgraden i Östra Norrbotten samt att göra idrottsrörelsen mer inkluderande och att fler ur målgrupperna (av alla kön och åldrar) väljer att bli, och välkomnas som, medlemmar i idrottsrörelsen.

Den primära målgruppen är nyanlända, sekundär målgrupp är idrottsföreningsmedlemmar i allmänhet.

Tjänstens huvudsakliga innehåll:

• leda och stödja idrottsföreningarnas utveckling och göra riktade insatser för målgrupperna.
• inspirera idrottsföreningar till utveckling av befintlig verksamhet och/eller uppstart av ny verksamhet samt att bredda aktivitetsutbudet.
• höja medvetandegraden och kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen.
• göra utvecklings-/utbildningsplaner i samarbete med idrottsföreningar.
• arrangera möten, träffar, utbildningar etc.
• föreläsa, utbilda och leda processer för aktiva, ledare och styrelser.
• vara en del i folkhälsoarbetet.

Som idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten ingår du i ett team där självständigt arbete kompletteras med gemensamma aktiviteter och möten. Arbetet innebär en stor del uppsökande verksamhet. Kvälls- och helgarbete är omfattande.

Vi värdesätter särskilt följande hos dig som söker tjänsten, du har:

• förmåga att arbeta självständigt
• förmåga att planera, genomföra och följa upp arbetet enligt planer och riktlinjer
• god administrativ förmåga
• genomfört utbildning med inriktning idrott, fritid, folkhälsa, pedagogik på rörelseanknuten folkhögskola eller högskola/universitet.
• pedagogisk och social kompetens.
• ett trevligt bemötande och trivs med att utveckla och tala inför en grupp.
• erfarenhet av ideellt arbete som ledare eller styrelsemedlem i en förening.
• stort intresse för att arbeta med lärande processer.
• god administrativ förmåga.
• kunskap om idrottsrörelsen i allmänhet

Att du utgår från idrottens värdegrund och Idrotten Vill är en självklarhet.

Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in.

Tjänsten är en avtalad visstidsanställning under två år på 100 %, med inledande provanställning 6 månader. Start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

Tjänsten är placerad i Östra Norrbotten, men innebär resor i hela länet vilket förutsätter körkort och tillgång till bil.

På vår arbetsplats eftersträvar vi jämställdhet och mångfald och vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Verkar detta vara en spännande och intressant utmaning för dig? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV samt ett kort personligt brev där du motiverar dina tre huvudkvaliteter kopplat till vad denna tjänst kräver. Ange gärna löneanspråk. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1/3 2020. Intervjuer sker löpande.

Jakob Boudin, Verksamhetsledare. 070-686 83 66 eller jakob.boudin@rfsisu.se

Facklig representant: Linda Karlsson, 070-686 80 91 eller linda.karlsson@rfsisu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: RF-SISU Norrbotten
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 februari 2020
  • Ansök senast: 1 mars 2020

Liknande jobb


Idrottskonsulent

28 september 2020

Idrottskonsulent

25 september 2020

Idrottskonsulent

24 september 2020

Regionkonsulent/kanslist

Regionkonsulent/kanslist

21 september 2020