Informationssäkerhetssamordnare

Arbetsbeskrivning

Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Hos oss bor var fjärde göteborgare. Våra fastigheter med ca 74 000 lägenheter är värda drygt 100 miljarder kronor, vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och vi har drygt 1000 medarbetare i koncernen som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre.

I fokus för vårt uppdrag står en hög nyproduktionstakt med rimliga hyror, utveckling av arbetssätten för varsam renovering och kraftfullt arbete med att stärka det vi kallar för våra utvecklingsområden; Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered och Lövgärdet.

Framtidenkoncernen leds av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Koncernen har fyra förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget) och ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren) samt ett bolag (GöteborgsLokaler) som förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla koncernens arbete med dina breda kunskaper om informationssäkerhet.

Ditt uppdrag är att bidra till en säkerhetskultur där informationssäkerhet och följsamhet av GDPR är en naturlig del av verksamheten. Du gör det genom att driva och utveckla Framtidenkoncernens styrning och struktur för informationssäkerhet baserat på verksamhets relaterade behov, legala och andra krav.

Detta innebär bland annat:
• Aktivt arbeta för ökad kunskap och medvetenhet om informationssäkerhet och GDPR inom koncernen
• Analysera och ta fram åtgärdsförslag samt driva genomförande
• Driva, utveckla och delta i stora såväl som mindre projekt och workshops inom informationssäkerhetsområdet
• Kommunicera ditt arbete på en strategisk såväl som operativ nivå med ledningsgrupper och andra nyckelfunktioner på ett tydligt och pedagogiskt sätt
• På ett värdeskapande sätt driva och utveckla koncernens verksamhetsstyrning avseende informationssäkerhet
• Både arbeta strategiskt och långsiktigt men även att agera på en mer direkt aktivt och operativ nivå exempelvis gällande incidenthantering.

I rollen ingår också att samordna GDPR-arbetet avseende koncernövergripande frågor och fungera som ett stöd för övriga bolag. I det ingår att leda den koncerngemensamma gruppen för dataskyddskontakter och informationssäkerhetssamordnare samt att du är moderbolagets dataskyddskontakt.

Eftersom du förväntas ha en bred och aktuell kunskap så ingår omvärldsbevakning inom informationssäkerhetsområdet i tjänsten.

Beroende på den kompetens du har med dig så kan det bli aktuellt att gå in i rollen som koncernens biträdande säkerhetschef.

Tjänsten är ny och det finns möjligheter att påverka utformningen av tjänsten vilket innebär att arbetsuppgifterna som beskrivits ovan kan förändras.

I ditt arbete kommer du att ha ett nära samarbete med koncernens säkerhetschef, IT-strateg och andra nyckelfunktioner inom koncernen. Du är anställd på Störningsjouren men ditt uppdrag är att arbeta med hela koncernens informationssäkerhet och rapporterar till Koncernsäkerhetschefen


KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten bedömer vi att du behöver ha:
Högskoleutbildning inom informationssäkerhet, IT eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdigt.

Flera års erfarenhet av operativt och strategiskt arbete med informationssäkerhet i såväl administrativa som operativa system.

Du har en god förståelse för hur IT-infrastruktur påverkar informationssäkerheten och har erfarenhet att genomföra och leda arbete med informationsklassning, risk- och konsekvensbedömningar och kontinuitetsplanering. Din analytiska förmåga i kombination med din initiativrikedom och lösningsfokus har bidragit till utveckling och har gett goda resultat i ditt arbete.

Du är väl insatt i gällande lagkrav och regler och har en god förmåga att omsätta dessa till tydliga instruktioner. Vidare har du goda kunskaper om förekommande standarder och erfarenhet från att införa och aktivt arbeta med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Rollen kräver en aktiv omvärldsbevakning, både kort- och långsiktigt, vilket du ser som en naturlig del av ditt arbete.

Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper där din samarbetsförmåga är särskilt önskvärd. Du har vana att leda grupper och är en god pedagog och kommunikatör som utan större svårigheter kan växla i din dialog mellan olika målgrupper för att skapa engagemang och förståelse för informationssäkerhetsarbete. Vidare är du strukturerad med en mycket god planeringsförmåga samt trivs med att jobba under eget ansvar, såväl självständigt som i grupp. Du är duktig på att organisera och prioritera ditt arbete.

Och inte minst du har en vilja att bidra i arbetet med att bygga det hållbara samhället för framtiden.


ÖVRIGT
Under jul- och nyårshelgerna har vi begränsade möjligheter att svara på frågor om tjänsten via telefon, vi ser helst att du skickar e-post till tullan.nilsson@framtiden.se och märk e-posten med Informationssäkerhetssamordnare.

Urvalet kommer att påbörjas i vecka 2 och vi räknar med att intervjuer kan genomföras med start i vecka 4. I syfte att minska smittspridning kan intervjuerna komma att genomföras som videomöten.

I samband med denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester och vi kommer för denna tjänst att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidaten.

Vår gemensamma kultur i koncernen präglas av ett starkt kundfokus, affärsmässighet och stolthet över det uppdrag vi har. Vi arbetar kontinuerligt för att utvecklas och förbättras tillsammans. Framtidenkoncernen arbetar för att erbjuda ett hållbart arbetsliv och vara en säker, trygg och inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva.


Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och annonsplatser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Samordnare för informationssäkerhet och dataskydd

Samordnare för informationssäkerhet och dataskydd

16 april 2021

9 april 2021

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

7 april 2021