Infrastrukturtekniker med ansvar för IT-säkerhet

Arbetsbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning för våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.


Avdelningen för digitalisering består av ett 80-tal personer, både medarbetare och konsulter. Vårt uppdrag är att leda myndighetens digitalisering, utforma lösningar och leverera IT-tjänster. Vi stödjer verksamheten i att nyttja digitaliseringens möjligheter och användandet av modern teknologi.

Enheten för drift och infrastruktur ansvarar för drift, underhåll, utveckling och support av myndighetens driftplattformar och tekniska infrastruktur. Enheten består av 15-talet medarbetare och ett 10-tal konsulter.Arbetsbeskrivning

I rollen som infrastrukturtekniker med ansvar för IT-säkerheten arbetar du utifrån en helhetssyn på säkerhet med att analysera, utveckla och livscykelhantera myndighetens driftmiljöer, IT-infrastruktur och dess ingående komponenter.

Du kommer att verka i ett sammanhang med stora möjligheter för personlig utveckling och omväxlande arbetsuppgifter.

Du kommer att jobba i ett team som arbetar nära verksamheten för att tillhandahålla en säker och tillgänglig IT-miljö som stödjer myndighetens verksamhet och mål. Din huvuduppgift är att utveckla, verifiera och följa upp IT-säkerheten för våra driftmiljöer och infrastrukturtjänster. I detta arbete ingår också att samverka med myndighetens övriga säkerhetsfunktioner, jurister och upphandlare. Myndigheten befinner sig i en fas där säkerhetsfrågorna är högt prioriterade och en god kontroll över vår information och våra tekniska miljöer är en förutsättning för användandet av moderna IT-tjänster.

Som infrastrukturtekniker med ansvar för IT-säkerheten kommer du även att driva olika utvecklingsaktiveter för att förbättra de lösningar och tjänster som används inom området. Du har även ansvar för att upprätta och underhålla dokumentation samt följa upp att rutiner efterlevs inom IT-säkerhetsområdet. 

Inom myndigheten finns ett flertal spännande initiativ när det gäller digitalisering där du kommer att ha en viktig roll, framförallt genom att stötta de olika utvecklingsinitiativen med teknisk sakkunskap.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt bedömningar av hotbilder relaterade till myndighetens IT-miljö.
- Utifrån risk- och hotbild göra löpande analyser över behovet av säkerhetslösningar i drift och infrastruktur.
- Göra bedömningar och kravställa tjänster, produkter och verktyg för skydd av myndighetens IT-miljö.
- Design och framtagning av lösningsförslag för nya och befintliga miljöer samt delta i tekniska införandeprojekt av lösningar.
- Medverka aktivt i hanteringen av säkerhetsincidenter för att analysera svagheter och utvärdera behov av förbättringar i skyddet av IT-miljön.
- Konfigurera, installera och förvalta infrastrukturkomponenter, nät- och kommunikationsutrustning.
- Säkerställa rätt versioner och patchnivåer, uppdatera drifthandböcker och systemdokumentation.
- Tillsammans med övriga i gruppen hantera övrig infrastruktur.
- Samverka med konsulter och leverantörer inom ditt område.
- Delta som resurs i myndighetens digitaliseringsprojekt.

 

Kvalifikationer

Du som söker har högskoleutbildning inom IT-området eller kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer som likvärdiga. Vi vill att du har minst 5 års erfarenhet av säkerhetsrelaterade frågor inom nätverk (WAN/LAN), routing, certifikatshantering, PKI, katalogtjänster och autentiseringsstruktur. Du har goda kunskaper om operativsystem, framförallt MS-Windows och Linux samt mycket goda kunskaper och erfarenhet av säkerhetsprodukter, brandväggar, kryptering och lastbalansering. Vidare har du erfarenhet av metoder och verktyg för säkerhets- och riskanalyser. I rollen ingår att medvetandegöra kollegor på HaV om säkerhetsfrågor och därför vill vi att du har en god pedagogisk förmåga.

Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av:

- Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
- Samverkan mellan teknik och juridik i IT-säkerhetsfrågor
- Programmering/scriptingPersonliga egenskaper

Som person är du initiativtagande och brinner för digitaliseringens möjligheter och är hängivet intresserad av IT-säkerhetsfrågor. För att lyckas i arbetet behöver du ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Det krävs även att du är noggrann och strukturerad.

I övrig vill vi att du:

- kan agera självständigt och tar egna initiativ
- har förmåga till helhetsperspektiv
- har en analytisk förmåga
- kan hantera stress i pressade situationer

Vi tror du vill vara med och bidra till att skapa samhällsnytta och är därför intresserad av att följa med både i samhälls- och teknikutvecklingen. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska. Kunskaperna i engelska är goda i både tal och skrift.

 

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen kan komma att innefatta beredskaps- eller jourtjänstgöring.

Övrig information

Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.


Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.


Varmt välkommen med din ansökan!


Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


IT-tekniker/IT-support

14 juni 2021

Junior Fälttekniker till Malmö

Junior Fälttekniker till Malmö

14 juni 2021