Institutionschef

Arbetsbeskrivning

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek söker ny institutionschef

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) är en institution för dokumentation och forskning där LO, Socialdemokraterna och staten är stiftare. Verksamheten började redan 1902 och ARAB är därmed den äldsta institutionen av sitt slag i världen. Vi finns i fräscha lokaler i Flemingsberg. Institutionen har idag 18 anställda och tar emot 3000-4000 forskare och andra besökare per år. Nu söker vi en institutionschef som vill vara med och utveckla Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Din roll och ditt uppdrag
Du ska:
- i nära samverkan med stiftarna och styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek säkra att stiftarnas och styrelsens uppdrag och mål förverkligas och medverka i den långsiktiga verksamhetsutvecklingen och ekonomiska planeringen,
- leda och utveckla verksamheten och administrationen inom de tre verksamhetsområdena; arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet.
- ansvara för verksamhetsplanering/utvärdering, budgetarbete och uppföljning samt personalansvar,
- företräda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i relationer med andra institutioner, organisationer, myndigheter och företag.

Din bakgrund
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av:
- att leda verksamhet med eget ekonomiskt och juridiskt ansvar,
- att vara chef över större personalgrupper med operativt personalansvar,
- egen yrkeserfarenhet inom något av Arbetarrörelsens arkivs och biblioteks tre olika verksamhetsområden.

Andra kvalifikationer
Du har en utvecklad förmåga att:
- samla medarbetare kring gemensamma mål och visioner
- inspirera, motivera och utveckla medarbetare
- prioritera, fatta tydliga beslut, delegera och följa upp
- identifiera och hantera konflikter
- vara både process- och resultatorienterad
- ha förmåga och intresse av att kommunicera med många olika målgrupper

Självklart har du ett genuint intresse och engagemang för att leda en verksamhet med historia som uppdrag och du delar arbetarrörelsens värderingar.

Vi erbjuder
Välkommen till en arbetsplats med:
- ett mångsidigt uppdrag
- ett innehållsrikt och omfattande material
- professionella och engagerade medarbetare
- ett forskningsfält i utveckling
- en uppskattad mötesplats med nordiska och internationella samarbetsparter

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 25 september. Ansökan skickas till Ulla Lindqvist, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge, alternativt till e-post ulla.lindqvist[snabel-a]lo.se. Skriv ?ansökan Institutionschef? i ämnesraden.

Kontaktpersoner på detta företaget

Institutionschef Lars Ilshammar
08-4123901 070-6774775
Stiftelsens ordförande Ulla Lindqvist
070-3194727
Hans Larsson
08-4123921

Sammanfattning

Besöksadress

Elektronvägen 2
Huddinge

Postadress

Elektronvägen 2
Huddinge, 14149

Liknande jobb


Arkivspecialist

Arkivspecialist

4 maj 2023

Verksamhetsledare, e-arkivcentrum

Verksamhetsledare, e-arkivcentrum

18 november 2022

Arkivföreståndare/administratör

30 januari 2010