Institutionstekniker

Institutionstekniker

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.


Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).Arbetsuppgifter: Institutionen för elektronikkonstruktion och forskning centret STC bedriver utbildningar och forskning inom ämnena Elektronik, Elektroteknik och Ljudproduktion.

Utmärkande för verksamheten vid EKS och STC är ett stort inslag av praktiska forskning- och utbildningsutmaningar samt en stark laborativ miljö. Verksamheten bedrivs på en hög internationell nivå, men med regional relevans.

I tjänsten ingår att sköta drift och underhåll för institutionens laborativa lokaler, innefattande ett renrumslaboratorium för sensorforskning på mikro- och nanonivå.  Utöver detta arbete ingår också att stötta institutionens forskning/utbildning med avseende på framtagning av prototyper och demonstrations uppställningar. Arbetsuppgifterna inom tjänsten är av varierande art och förutsätter ett gott tekniskt kunnande och praktiskt handlag

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: För att vara behörig till tjänsten krävs att du har gymnasieutbildning. Sökande från andra länder måste kunna uppvisa fullgjorda studier där motsvarande kunskapsnivå har erhållits. För att kunna arbeta som institutionstekniker krävs att du har en god teknisk blick och en stor kreativitet. Tidigare erfarenheter från arbete med drift och underhåll av renrumsmiljöer, inklusive hantering av kemikalier, brandfarliga varor och vakuumsystem, är ett krav. Du behöver vara strukturerad och ordningsam. Inneha tidigare arbetslivserfarenheter och färdigheter i lödning, CAD, IT-kunskaper och prototyptillverkning. Tidigare erfarenheter att arbeta i forskningsprojekt med snäva tidsramar och tydliga målsättningar. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Utöver de dokumenterade kvalifikationerna kommer urvalet att baseras på intervjuer med de sökande. Vi lägger stor vikt vid din sociala kompetens och förmåga att samarbeta.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde 1 januari eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Claes Mattsson mailto:claes.mattson@miun.se, Telefon, +46 (0)10 142 84 98, 

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, personligt brev, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 14 december 2019.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.


Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


25 januari 2021

Transmission/datacomtekniker till Stockholm Norr

Transmission/datacomtekniker till Stockholm Norr

22 januari 2021

20 januari 2021

Mobiltekniker till Uppsala/Stockholm Norr

Mobiltekniker till Uppsala/Stockholm Norr

14 januari 2021