INTEND söker VVS-Ingenjör åt Gislaved Kommun

Arbetsbeskrivning

Huvuddelen är skolor i varierande storlek och komplexitet.Men även äldreboende samt sim- och sporthallar utgör en stor andel.Fastigheterna förvaltas av fastighetskontoret och finansieras av interna och externa hyror.Det innebär att fastighetskontoret har ansvaret för att tillhandahålla en god miljö för alla som vistas i våra lokaler.Men också för att anläggningarna är optimala avseende energiförbrukning och kostnader.Förutom arbetet med den årliga driften har fastighetskontoret ett ambitiöst investeringsprogram.De senaste 10 åren har fastighetskontoret i genomsnitt investerat ca 47 mnkr årligen.I de större projekten arbetar vi i regel med ett team bestående av en projektledare, elingenjör, VVS ingenjör och en fastighetsingenjör med särskild kompetens avseende yttre miljö.Fastighetskontoret har sedan många år arbetat med modern teknik för värme och ventilation men även avseende styr- och reglerteknik.Vi är stolta för att energiförbrukningen ligger på en bra nivå jämfört med andra fastighetsförvaltare. På grund av pensionsavgång behöver vi komplettera vårt team med en erfaren VVS ingenjör.Ingenjören kommer också att stötta AB Gislavedshus och Gnosjö kommun med sin kompetens.Deras situation är relativt lik Gislaveds kommun och arbetet kommer sannolikt att bli likartat i de olika organisationerna.Arbetsuppgifterna kommer att bli mångfasetterat och spänna över ett brett spektrum från traditionella VA-system till ny teknik inom styr- och regler, solvärme mm.Det kommer att handla om OVK, energideklarationer och myndighetskontakter.Det handlar också om att driva egna projekt avseende värme och ventilations-anläggningar och därmed kontakter med både konsulter och entreprenörer.VVS-ingenjören kommer att vara vår expert inom området och vi förutsätter att det är en person som kan arbeta självständigt, ta egna initiativ men också samarbeta inom organisationen och mellan de tre uppdragsgivarna.Ansök snarast via www.intendab.com.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: INTEND ATOZED AB
  • 1 plats
  • Heltid
  • Publicerat: 24 februari 2009
  • Ansök senast: 26 mars 2009

Liknande jobb


Junior VVS-projektör

Junior VVS-projektör

12 september 2022

VVS-konsulter till WSP i Linköping och Norrköping

VVS-konsulter till WSP i Linköping och Norrköping

8 september 2022