Internrevisionschef

Internrevisionschef

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett, myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Vårt jobb är både utmanande och inspirerande. Vi är engagerade kollegor som hjälper och kompletterar varandra. Vi är inkluderande och generösa med vår kunskap och tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter
• förmåner såsom flexibla arbetstider, extra semesterdagar, lediga klämdagar och möjlighet till distansarbete.

Länsstyrelsens uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare. Som vår medarbetare är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.

ARBETSUPPGIFTER
Känner du dig trygg i rollen som statstjänsteperson och drivs av att arbeta med verksamhetsutveckling? Då kan det vara dig som vi söker som vår nya internrevisionschef.

Som interrevisoinschef har du en central roll i arbetat med att utveckla Länsstyrelsens verksamhet. Du kommer att ha en självständig och oberoende roll och vara direkt underställd landshövdingen.

I ditt arbete granskar du ledningens interna styrning och kontroll och i dialog med ansvarig bidrar du till att utveckla Länsstyrelsens verksamhet genom att komma med förslag på förbättringar av rutiner och processer. Under ett verksamhetsår utgår ditt arbete från en av landshövdingen beslutad årsplanering där du granskar olika processer och arbetsmetoder inom Länsstyrelsens verksamhet. För att göra det samtalar du med medarbetare i olika delar av organisationen, läser styrande dokument, analyserar underlag etcetera och skriver utifrån det ihop en granskningsrapport med slutsatser och rekommendationer.

Utifrån internrevisionens rekommendationer beslutar landshövdingen de åtgärder som ska genomföras. Sedan är det respektive avdelningschef som ansvarar för att föreslagna åtgärder omhändertas i verksamheten. Du granskar sedan även hur beslut som landshövdingen fattat implementeras och vilken effekt de får i verksamheten. Uppdraget innehåller även en rådgivande del genom att lämna råd och stöd inom olika verksamhetsområden.

Länsstyrelsen i Norrbotten är en av sex Länsstyrelser som har internrevision och ditt arbete styrs utifrån internrevisionsförordning (2006:1228) och standards avseende internrevision. Du ingår i ett nätverk tillsammans med övriga interrevisorer där ni utvecklar gemensamma arbetsmetoder och regelbundet har erfarenhetsutbyte. Ni genomför även ibland granskningar på samma tema/gemensamma granskningar.

För att få ett sammanhang och en tillhörighet på Länsstyrelsen deltar du i arbetsplatsträffar och andra aktiviteter inom länsledningens stab. Stabens medarbetare ansvarar tillsammans för att stödja landshövdingen och länsråd i deras interna och externa uppdrag.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsens uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig, juridisk eller ekonomisk inriktning, eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
• erfarenhet av att självständigt planera och utföra granskande och utredande arbetsuppgifter.

Uppdraget ställer höga krav på en tydlig redovisning av problembilder och väl avvägda rekommendationer. Därför är det viktigt att du uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift samt har förmåga att snabbt kunna implementera ny kunskap i ditt arbete.

Som person är du lyhörd och har lätt för att kommunicera och bygga nätverk på alla nivåer i organisationen. Du kan förklara komplexa problem på ett tydligt och enkelt sätt. Med ditt sätt skapar du förtroende och tillit till internrevisorns roll i organisationen. Du känner dig trygg i rollen som statstjänsteperson, har hög integritet och kan förhålla dig objektivt i ditt arbete. Vidare har du en god analytisk förmåga och kan ta in och bearbeta information och underlag från olika ämnesområden, sammanställa det viktigaste till ett beslutsunderlag samt se samband i ett helhetsperspektiv. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan självständigt driva ditt arbete och hålla deadline.

Det är en fördel om du har:

• erfarenhet av att självständigt leda och driva kvalitetsarbete
• arbetat i en större organisation där fler sakområden samverkar till en helhet
• relevant erfarenhet av den statliga förvaltningen och vet vad rollen som statlig internrevisor innebär

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Arbetsprov blir aktuellt för dig som kallas till intervju.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 september 2023
  • Ansök senast: 2 oktober 2023

Liknande jobb


Group Compliance Manager to Alfa Laval Group

Group Compliance Manager to Alfa Laval Group

1 december 2023

1 december 2023

Compliance Officer inom AML

Compliance Officer inom AML

1 december 2023

20 november 2023