Internrevisor till Statens servicecenter

Internrevisor till Statens servicecenter

Arbetsbeskrivning

Är du vår nya internrevisor?

Statens servicecenters uppdrag är att erbjuda effektiv service till medborgare och myndigheter. Vi ansvarar för Sveriges statliga servicekontor där vi vägleder besökare i frågor som rör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Internrevisionens uppgift är att oberoende och objektivt granska och lämna förslag till förbättringar av Statens servicecenters process för interna styrning och kontroll, bidra till att myndigheten effektivt och lagenligt fullgör sina uppgifter och uppnår sina mål. Funktionen är organisatoriskt placerad under styrelsen och består av en internrevisionschef och en internrevisor. Statens servicecenters internrevision arbetar i enlighet med internrevisionsförordningen och internationella standars för internrevision.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du får en bred och djup inblick i hela myndighetens verksamhet. Granskningarna utgår ifrån den av styrelsen beslutade revisionsplanen. I arbetet förväntas du löpande identifiera, analysera och värdera risker samt bidra till framtagandet av internrevisionsplanen.
Du planerar, genomför och rapporterar internrevisionsgranskningar med hög kvalitet som tillför myndigheten värde. Arbetet kan även innehålla en konsultativ roll gentemot organisationen i övrigt. Vidare kommunicerar du resultatet av granskningarna med verksamheten, för ledningsgruppen, revisionsutskottet och på styrelsemöten tillsammans med chefen. Du deltar aktivt för att vidareutveckla internrevisionsmetodiken. I uppgifterna ingår även att löpande bevaka olika verksamhets- och sakområden för att internrevisionen ska kunna vara uppdaterad kring pågående aktiviteter och fånga eventuella risker.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom företagsekonomi eller annat för verksamheten relevant område så som samhällskunskap, juridik, systemvetenskap osv.
• Du har erfarenhet av revisionsarbete (intern-/externrevision) eller annat utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av att tillämpa revisionsmetodik

Vidare ska du ha följande förmågor:
• Att självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att kunna jobba självständigt
• Att ha god analytisk förmåga och kunna dra slutsatser utifrån komplext material
• Att skapa struktur i ditt arbete och hålla givna leveranstidpunkter
• Att vara pedagogisk och kunna agera rådgivare i vissa situationer
• Att kommunicera väl på svenska i tal och skrift och kommunicera resultatet på lämpligt sätt till mottagarna
• Att arbeta bra med andra människor och bidra positivt till arbetsgruppens arbetsklimat
• Att ha hög integritet

Övrigt
Anställningen är 100 % och tillsvidare.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen är placerad i Gävle alternativt Stockholm, efter överenskommelse.
Resor förekommer inom Sverige i begränsad omfattning.
I denna rekrytering kan ett arbetstest komma att användas som en del i urvalsarbetet.
För anställning krävs godkänt resultat vid säkerhetsprövning och tjänsten kan vara inplacerad i säkerhetsklass vilket även innebär löpande registerkontroll hos Säkerhetspolisen

Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 7 januari, 2023. Vi planerar att påbörja intervjuerna under v.3.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.


Hos oss får du bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter.
Statens servicecenters uppdrag är att erbjuda effektiv service till medborgare och myndigheter. Vi ansvarar för Sveriges statliga servicekontor där vi vägleder besökare i frågor som rör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi bidrar även till en effektivare statsförvaltning genom att leverera administrativa tjänster och konsultstöd till myndigheter. Vi är experter inom ekonomi, lön och HR.

Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontor finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 600 medarbetare

Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Statens Servicecenter
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 december 2023
  • Ansök senast: 7 januari 2024

Liknande jobb


9 februari 2024

Internrevisor

8 februari 2024

Chef internrevision - Eskilstuna

Chef internrevision - Eskilstuna

21 december 2023

Group Compliance Manager to Alfa Laval Group

Group Compliance Manager to Alfa Laval Group

1 december 2023