IT-ansvarig till RAMUDDEN

Arbetsbeskrivning

Ramudden är ett av marknadens ledande företag med inriktning på uthyrning av produkter och tjänster för en säker vägarbetsmiljö. Ramudden finns på ett 30-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Estland. Ramudden grundades 2004 och omsatte 2015 ca 380 miljoner kronor. Ramudden har idag ca 200 anställda. www.ramudden.se

Ramudden är ett tillväxtföretag med höga ambitioner och en sann entreprenörsanda.
I rollen som IT ansvarig har du ett nära samarbete med verksamheten och leverantörer och säker-ställer funktion och kvalitet på vår gemensamma IT-infrastruktur och applikationsområden. Du är i hög grad operativt involverad och stödjer chefer och medarbetare runt om i landet med din nyckelkompetens inom området. Du förväntas samtidigt arbeta proaktivt med frågor som rör fram-tida verksamhetsbehov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- samordna, planera, utveckla och följa upp bolagets IT relaterade frågor
- i nära samarbete med ledningen och kollegor ta fram en IT strategi och handlingsplan
- agera beställare mot vår externa leverantör vad gäller IT-drift
- delta i IT relaterade upphandlingar
- budgetansvar för och löpande ansvar för uppföljning av gemensamma IT kostnader
- säkerställa att befintlig IT-policy efterlevs och att den revideras utifrån verksamhetsbehov

Du erbjuds stort handlingsutrymme att själv forma rollen i nära samarbete med ledningen och vår Ekonomichef, som blir din närmaste chef.

Vem är du?
Du har högskoleutbildning IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har minst fem års doku-menterad erfarenhet av liknande bred roll med ansvar för helheten och från ett medelstort bolag. Du har goda kunskaper i svenska och engelska både tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva verksamhetsnära projekt.

Du är prestigelös och trivs i en roll som är både operativ och strategisk och som erbjuder stort handlingsut-rymme. Du är initiativtagande och tvekar inte inför nya utmaningar. Du kommer ha många kontaktytor både internt och externt, vilket kräver en god förmåga att bygga relationer.

Sammanfattning

Liknande jobb