IT-chef Sandvikens kommun

IT-chef Sandvikens kommun

Arbetsbeskrivning

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.
I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.
www.sandviken.se

- trygg ledare som driver digitalisering och bibehåller driftsäkerheten
 
Sandvikens kommun är i en spännande fas inom samhällsbyggande och har ambitionen att växa till 50 000 invånare. De globala storföretagen Sandvik AB och Microsoft har större anläggningar på orten och här finns ett rikt näringsliv med många mindre och medelstora företagen samt stor ideell sektor. Influenser från olika kulturer och länder tas tacksamt tillvara och bidrar till att skapa kreativa miljöer. 
 
Uppdraget:
Vi söker nu en IT-chef som fortsätter vidareutvecklingen av en kompetent IT-verksamhet. Du säkerställer vikten av hög driftsäkerhet samt har blick för och bidrar till verksamheten med visioner mot framtidens digitalisering och IT-utveckling. IT-kontoret är ett verksamhetsstöd till förvaltningarna och därigenom blir konsultativt förhållningssätt, samverkan, dialog och helhetperspektiv ledorden. 
 
Tillsammans med dina medarbetare levererar ni en IT-säker och informationssäker drift. Du är omvärldsorienterad och utvärderar framtida systemlösningar utifrån bästa verksamhetsvärdet och matchning mot befintliga lösningar. Ni stödjer förvaltningarna i verksamhetutveckling och bidrar vid anskaffningsprocessen av IT-upphandlingar/inköp.
 
Du blir en av nyckelpersonerna för ökad digital mognad i hela organisationen/verksamheten. Du tar det strategiska ansvaret för IT-utvecklingen där förvaltningarna är ansvariga för sin egna verksamhetsutveckling.
 
Du bidrar i kommundirektörens ledningsgruppsarbete med helhetssyn för hela Sandvikens kommunkoncern. Du är underställd kommundirektören.
 
Kvalifikationer:
För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är en erfaren ledare med förmåga att genom tydlighet, trygghet och nyfikenhet leda och inspirera andra. Vidare är du en strategisk, analytisk och serviceinriktad person med stark förmåga att se samband och etablera samarbeten/nätverk genom samverkan. Du drivs av en vilja att fatta långsiktigt hållbara beslut. Du är inte rädd för att tänka nytt och vill möta framtidens behov på ett klokt och balanserat sätt. Som ledare är du tillgänglig, trygg och modig och har inga problem med att delegera eller ställa krav. Du har god förmåga att på ett pedagogiskt sätt resonera kring och förklara samband samt resultat. 
Du har god erfarenhet av IT-drift och säkerhet, samt komplex strategisk IT-utveckling. Du har kunskap om digital tjänsteleverans utifrån metoder, modeller och processer och ekonomiskt mest fördelaktigt, samt är van med ett konsultativt arbetssätt.
I grunden har du relevant högskoleexamen eller likvärdig arbetslivserfarenhet. 
 
Välkommen att bli en nyckelperson för Sandvikens fortsatta samhällsutveckling!

Sammanfattning

Liknande jobb


22 oktober 2021