IT-chef till Kulturförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens StockholmKulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden.

Verksamheten omfattar Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stadsbiblioteket samt Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia. Vi svarar också för stadens kulturstöd, Ungdomsfestivalen ”We Are STHLM”, kulturfestivalen, medborgarskapsceremonin och för en rad projekt. Kulturförvaltningen har ca 950 anställda och 16 000 elever i Kulturskolan, vi har också 5 miljoner digitala besökare och bedriver verksamhet i ett 40-tal bibliotek i hela Stockholms stad.

Administrativa staben är en del av helheten på kulturförvaltningen och arbetar nära dess avdelningar. Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och självständigt arbete i en intressant organisation med många olika verksamheter. Administrativa staben har ett övergripande ansvar för hela förvaltningen gällande HR-frågor, ekonomi, IT, lokal och säkerhet, kansli och arkiv. IT-enheten ingår i administrativa staben. Enheten är en strategisk och operativ resurs för hela förvaltningen. Vi arbetar aktivitetsbaserat i nya fina lokaler på Askebykroken 13 i Rinkeby.Arbetsbeskrivning

I rollen som IT-chef på kulturförvaltningen ansvarar du för förvaltningens strategiska IT-arbete med fokus på att våra kulturverksamheter i sina digitala kanaler ska nå alla i Stockholm. Förvaltningens digitala utvekling står inför skiften där IT-chefen har en drivande och ledande roll, nära förestående gäller bland annat att utveckla e-tjänster samt att se över verksamhetens struktur. Till sin hjälp finns centralt fem personer som arbetar med utveckling, systemförvaltning, projektledning, IT-säkerhet och kompetensutveckling. Du har personal och budgetansvar och rapporterar till den administrativa chefen.

Med målet att nå alla i Stockholm med kultur har förvaltningen digitalisering som en av sina nyckelstrategier. I olika kanaler och på olika plattformar ska vi utveckla verksamheten så att långt fler tar del av vårt kulturutbud. I syfte att utveckla och effektivisera verksamheterna arbetar förvaltningen med att standardisera processer och rutiner. Här förväntas IT-chefen tillföra en fördjupad omvärldsanalys och nya arbetssätt. I rollen ingår också att vara kravställare gentemot externa leverantörer samt ett bollplank mot verksamheterna. Du har en viktig roll som kompetensresurs för chefer och systemägare i strategiska IT-frågor och är förvaltningens kontaktperson mot stadsledningskontoret i IT-frågor.Kvalifikationer

Tjänsten som IT-chef kräver högskoleutbildning inom IT, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med IT-strategiska frågor, digitalisering och ledarerfarenhet av IT-projekt. Du har tidigare haft både budget- och personalansvar och erfarenhet av att arbeta målstyrt. Vi ser vidare att du är teknikintresserad och har en bred fackkompetens inom IT-området som du kan uttrycka såväl muntligt som skriftligt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva en organisation i förändring, där ditt ledarskap innebär att du vet hur du får med dig andra i förändringsarbetet. Du har erfarenhet av komplex systemförvaltning samt kvalificerat utredningsarbete.

Utöver dina formella meriter kommer vi också se till följande personliga egenskaper;

Du är en trygg och erfaren ledare som är lyhörd och tydlig i din kommunikation och som kan få med dig andra på ett konstruktivt sätt. Som person är du prestigelös och motiveras av att samarbeta och uppnå goda resultat tillsammans med andra.

Vi vill också att du är drivande och lösningsfokuserad och tycker om att ta initiativ i ditt arbete. Du tar dig an både strategiska frågor på ledningsnivå och IT-relaterade verksamhetsfrågor med samma entusiasm och genom din kommunikativa förmåga bygger du förtroende i organisationen. Vi vill att du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande, samt att du har ett samhällsengagemang som gör att omvärldsanalys och ett proaktivt arbetssätt är en naturlig del av ditt arbete. Du har också förmågan att fatta snabba beslut och agerar utifrån dessa.

Vi förväntar oss att du ser positivt på en digital utveckling inom kultursektorn.Övrigt

Kulturförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsuppdrag med en tillsvidareanställning inom yrkesområdet som grund.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetenbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Beskrivande text...

Kontaktpersoner på detta företaget

Lena Nilsson
08 508 31 902
Karolina Johansson
08 508 11 727
Jessica Colbro
0850811737
Lena Nilsson
0850831902
Lena Nilsson, Administrativ chef
08 50831902
Jessica Colbro, HR-konsult
08-50811737
Dick Torberger
0850831910

Sammanfattning

Besöksadress

Ragnar östbergs plan 1
None

Postadress

Ragnar östbergs plan 1
Stockholm, 11221

Liknande jobb


Enhetschef IT

Enhetschef IT

20 november 2020

Enhetschef IT

Enhetschef IT

20 november 2020

Sektionschef Infrastruktur

Sektionschef Infrastruktur

18 november 2020