IT-revisor

Arbetsbeskrivning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet med ansvar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har koppling till arbetslöshetsförsäkringen.IAF har ett 60-tal medarbetare och är lokaliserad till Katrineholm - 25 minuter med tåg från Norrköping, 50 minuter med tåg från Eskilstuna och 55 minuter med tåg från Stockholm C. Professionalitet, öppenhet, dialog och hög integritet är viktiga utgångspunkter i IAF:s tillsynsuppdrag och för IAF:s medarbetare.Verksamheten ska ge tydliga avtryck i form av förbättringar i arbetslöshetskassorna och i Arbetsförmedlingens tillämpning av försäkringen. I IAF:s tillsynsverksamhet ingår normering, granskning, förvaltning samt internt stöd.I vår rekrytering är vi angelägna om att den som söker till oss kan svara upp mot inriktningen av vår definition av ett gott medarbetarskap.För den som är medarbetare eller chef innebär IAF:s vision att han eller hon ska ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen utveckling och alltid dela med sig av kunskaper och erfarenheter, vara öppen för och aktivt bidra till de förändringar som verksamheten och omvärlden kräver, arbeta professionellt och resultatinriktat mot uppställda övergripande mål, förstå sin egen roll och samverka med andra för helheten, stå för sina synpunkter och ge och ta både beröm och konstruktiv kritik, tala och skriva sakligt och på ett sätt som är lätt att förstå, sätta sig in i andras situation och uppträda hjälpsamt samt bidra till gemenskap och en god arbetsmiljö.IAF strävar efter en balanserad köns- och åldersfördelning bland medarbetarna.Vi värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra vår verksamhet.Till granskningsenheten, som består av ett 25-tal medarbetare, söker vi en erfaren IT-revisor.Granskningsenheten ansvarar för myndighetens operativa granskning.Granskningarna genomförs både i team och grupp och som självständiga uppdrag. IT-revisor (Ref nr: 1831) Arbetsuppgifterna består av granskning och revision bl.a. av arbetslöshetskassornas system för handläggning och beslut om arbetslöshetsersättning samt av arbetsförmedlingens systemstöd för utbetalning av arbetslöshetsersättning.Kvalifikationer: Vi söker en IT-revisor som har utbildning på högskolenivå inom IT, gärna kompletterad med ekonomi, kunskap om förvaltning, utveckling och styrning av IT.Du ska ha erfarenhet från IT-revision och av komplexa IT-strukturer samt erfarenhet av att leda utrednings- eller revisionsprojekt..Erfarenhet av informationssäkerhet och arbete som granskningsledare eller projektledare för större informationssäkerhets- eller IT-revisionsprojekt är också meriter som ingår i vår kravprofil.Vi ser gärna att du är certifierad IT-revisor (CISA) och helst även att du är CIA-certifierad.Erfarenhet från annan tillsynsmyndighet är meriterande. Du ska vara utåtriktad, kunna ta ansvar och arbeta självständigt samt ta egna initiativ.Vi förutsätter att du har god analytisk förmåga samt god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Sammanfattning

Liknande jobb


Gruppchef till Polisens Administrativa Center, Ekonomiavdelningen

13 februari 2023

Tekniker med Powershell-kunskaper

Tekniker med Powershell-kunskaper

10 februari 2023

Product Owner

8 januari 2023

Tax Analyst

Tax Analyst

28 december 2022