IT-utvecklare

Arbetsbeskrivning

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.500 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt. Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy. I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid. ARBETSUPPGIFTER Enheten, som idag består av 22 medarbetare, befinner sig i ett intensivt skede med etablering av en ny kundorienterad service-, support- och utbildningsorganisation för IT- och telefoni. Nya roller och arbetssätt införs successivt i syfte att nå kostnadseffektivisering och bättre resursutnyttjande. Enheten ökar sin fokusering på att erbjuda produkter och tjänster till all personal inom kommunen. Vi arbetar aktivt med att möta kraven på ökad säkerhet, kvalitet och tillgänglighet till kommunens IT-system. Som ett led i detta förstärker vi nu med en ny medarbetare. Arbetsuppgifterna som IT-utvecklare innebär att både självständigt och i grupp genomföra utredningsuppdrag samt att utveckla och produktionssätta nya produkter och tjänster. I arbetet ingår design, installation och dokumentation av nya systemlösningar och funktioner. I rollen ingår även visst tekniskt systemförvaltningsansvar (TSA) och 2nd line support. Du kommer att ingå i funktionen Produkt- och tjänsteutveckling som idag består av fyra medarbetare. KVALIFIKATIONER Vi vill att du som söker har . relevant högskoleutbildning . minst 3 års erfarenhet inom IS/IT . goda till mycket goda kunskaper om servermiljöer, databaser (Oracle) och nätverk . goda kunskaper om persondatorer- och kringutrustning . erfarenhet av utredningsuppdrag Du har en förmåga att bedöma och realisera ny teknik utifrån verksamhetens behov och önskemål. Du är målinriktad och strukturerad med ett utpräglat ordningssinne. Det ses som meriterande om du har erfarenhet kring införande av e-tjänster i kommunal verksamhet.

Sammanfattning

Liknande jobb


Systemutvecklare (embedded)

Systemutvecklare (embedded)

19 maj 2024

R&D-konsulter robotik

R&D-konsulter robotik

19 maj 2024