Jobbcoach

Jobbcoach

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade

arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.Arbetsplatsbeskrivning
Jobbtorg Unga Kista är en HBTQ certifierad verksamhet som stöttar personer mellan 16-29 år att hitta jobb eller söka studier.

På arbetsplatsen arbetar det jobbcoacher, studie-yrkesvägledare, lokala samordnare, ungdomskonsulenter, It-pedagog och administratör.
Våra uppdrag är kommunala aktivitetsansvaret unga 16-19 år (KAA), uppsök av unga 20-29 år som varken studerar eller arbetar samt målgruppen som kommer till oss via stadsdelarna, både sociala insatsgruppen och de unga som söker ekonomiskt bistånd.

Nu söker vi en jobbcoach till KAA Järva som huvudsakligen kommer att arbeta med den yngre målgruppen unga mellan 16-19 år. På enheten arbetar drygt 30 personer och vi sitter i Kista Galleria.

Arbetsbeskrivning
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utgår från skollagen om kommunens skyldighet att löpande följa upp ungdomar 16-19 år som varken studerar eller arbetar, erbjuda dem aktivitet och öka deras motivation till att fullfölja sina gymnasiestudier.
Målet med verksamheten är att nå Järvas unga, erbjuda dem aktiviteter och motivera dem att fullfölja sina gymnasiestudier.

Inom KAA Järva arbetar idag tre lokala samordnare och en jobbcoach.
Lokala samordnarna arbetar uppsökande genom att ringa, skicka brev och knacka dörr. Nästa steg blir att i samtal med ungdomen undersöka vad hen önskar att göra och stötta hen till rätt aktivitet.
Din roll som jobbcoach inom KAA är att arbeta med inskrivna ungdomar som önskar stöd i att hitta arbete och/eller praktik samt de unga som önskar undersöka mer sina intresseområden och kompetenser för att därefter påbörja rätt aktivitet. Kreativitet och förmåga att hitta arbetsgivare, inspirationskällor för unga och kunna utifrån ungdomens önskemål kontakta branscher och verksamheter där ungdomen kan öka sin motivation till studier är av värde.
KAA Järva administrerar i stadens IT-system barn- och elevregistret (BER). Administrationen i BER är en viktig del av arbetet då vi kontinuerligt redovisar statistik och siffror till både Skolverket och internt.
Intern och extern samverkan är centrala för alla som arbetar inom KAA gruppen. Viktiga
samverkansparter är bland annat, föräldrar, skolor, stadsdelarnas olika enheter, arbetsgivare, och andra personer som ungdomen har runt sig.
Som jobbcoach inom KAA ska du tillsammans med ungdomen hitta arbetsplats/aktivitet, planera aktiviteten och följa upp hur det går. Att kunna bygga förtroendefull relation till ungdomar och ha en hög samarbetsförmåga är en förutsättning för att lyckas i tjänsten.

Kvalifikationer
Avslutad akademisk utbildning med inriktning beteendevetenskap, socialt arbete, sociologi eller studie- och yrkesvägledare eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. 

Tidigare erfarenhet av direkt arbete med målgruppen inklusive kontakt med föräldrar. 

Vi ser gärna att du har arbetat med unga med psykosocial problematik och särskilda behov samt har kunskap och förståelse för socialtjänstens och skolans arbete.

Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer till ungdomar och kunna motivera dem till aktivitet/studier. Du är teamspelare och mån om att utveckla KAA arbetet tillsammans med resten av arbetsgruppen samtidigt har du ansvar och arbetar individuellt med ungdomen. Du kopplar på rätt profession/ insats i olika situationer och förstår innebörden av att du är tjänsteperson med bland annat anmälningsskyldighet och det hindrar dig inte i det nära arbetet med ungdomen. Vidareutbildning i samtalsmetodik är meriterande och erfarenhet av arbete med uppdraget tidigare är meriterade.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Övrigt
Kvälls/helgarbete kan förekomma i tjänsten.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Anställningssamordnare

Anställningssamordnare

17 maj 2021

Matchare

Matchare

17 maj 2021

Matchare

Matchare

17 maj 2021

Matchare

Matchare

17 maj 2021