Jobbcoach/Lokal Samordnare 16-19 år

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm växer snabbt och vi behöver dig. 2040 beräknas Stockholm ha närmare 1,3 miljoner invånare. Detta ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Vår vision är att skapa ett Stockholm för alla.

Stockholm stad är en av Sveriges största arbetsgivare och erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.
Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att rusta stockholmare för arbete och studier. Kärnverksamheten består av vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare (SFI) och arbetsmarknadsinsatser genom Jobbtorg Stockholm.

Jobbtorg Stockholm finns för att underlätta för stockholmarna att utifrån sina förutsättningar och möjligheter få arbete eller utbildning som leder till självförsörjning. Samverkan med stadsdelsförvaltningar, Arbetsförmedling och övriga berörda aktörer har en central roll i jobbtorgens verksamhet.

Jobbtorg Unga Kista är ett av sex Jobbtorg i Stockholm med närmare 20 medarbetare, två biträdande enhetschefer och en enhetschef. På Jobbtorg arbetar flera olika yrkeskategorier, såsom coacher, matchare, IT-pedagoger, studie-yrkesvägledare samt receptionist/administratör.

Till Jobbtorg Unga Kista kommer personer som har:
Försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsrelaterade skäl
Unga vuxna 20-29 åringar som önskar stöd att söka arbete och/eller studier
Ungdomar 16-19 åringar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret

På Jobbtorgen i Stockholms stad arbetar lokala samordnare utifrån det kommunala aktivitetssansvaret, 16-19 åringar som inte studerar på gymnasiet och inte arbetar.
Kommunala aktivitetsansvaret utgår från skollagen om kommunens skyldighet att löpande följa upp 16-19 åringar som varken arbetar eller studerar och erbjuda dem aktiviteter.
Lokal samordnarna söker upp ungdomarna med hjälp av stadens nya IT-system barn- och elevregister (BER) genom att ringa, skicka brev och knacka dörr. Lokala samordnarna arbetar motiverande för att få träffa ungdomen och erbjuda hen adekvata aktiviteter/insatser. Intern och extern samverkan är central i rollen som lokal samordnare. För att lyckas nå alla ungdomar i Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista krävs samverkan med instanser som kommer i kontakt med målgruppen och etablering av samverkan med aktörer/instanser som målgruppen skulle gynnas av att ha kontakt med exempelvis Arbetsförmedlingen, gymnasieskolor, psykiatri, eller andra.
Placering i Kista Galleria med mycket externa möten.


ARBETSUPPGIFTER
• Uppsökande arbete, kunna ringa, knacka dörr, skicka brev.
• Samverka och initiera samverkan med andra som kommer i kontakt med målgruppen i Rinkeby/Kista och Spånga/Tensta.
• Locka ungdomar att på frivillig basis komma till Jobbtorg och kunna ta del av kommunala aktivitetsansvarets insatser.
• Kunna motivera, arbeta lösningsinriktat och engagera ungdomen att återgå till studier eller annan aktivitet.
• Viktigt att du kan samarbeta och etablera samverkan med ungdomens nätverk, såsom föräldrar, socialsekreterare, skolor, sjukvård, beroende på ungdomens behov.
• Arbeta självständigt och flexibelt utifrån lokala förutsättningar och behov.
• Vägledande samtal och coachning med ungdom och förälder, koppla på rätt instanser, arbeta med löpande uppföljning.


KVALIFIKATIONER
Du ska arbeta med ungdomar såväl enskilt som i grupp och måste därför ha god förmåga att anpassa arbetssätt och insatser utifrån den enskildes, eller gruppens, behov.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med jobbtorgets målgrupper, i synnerhet kunskap kring det kommunala aktivitetsansvaret.
Det är meriterande om du har kulturkompetens.
Krav:
Högskoleutbildning utbildning med inriktning på beteendevetenskap, pedagogik, sociologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med ungdomar mellan 16-19.
Erfarenhet av unga med psykosocial problematik.
Erfarenhet av unga med särskilda behov.
Ha kunskap och förståelse för socialtjänstens arbete.
Kunna formulera, ta fram och redovisa resultat/statistik av arbetet terminsvis/läsårsvis


ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande enhetschef Ulrica Aleite
08-50835595
Biträdande enhetschef Kati Mohammadi
08-50835674
Biträdande enhetschef Sandy Hanna
08-50835928
Biträdande enhetschef Mats Alkeskog
08-50835877

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms stad, JTS Fokus Unga
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid, viss kvällstjänstgöring kan förekomma Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2016-09-01 .
  • Publicerat: 10 augusti 2016

Besöksadress

Kista galleria trapphus 2,pl 5 16491 Kista
None

Postadress

Box 10014
Stockholm-Globen, 12126

Liknande jobb


21 oktober 2020

Är du vår nya arabisktalande handledare?

Är du vår nya arabisktalande handledare?

21 oktober 2020

21 oktober 2020