Junior informationssäkerhetsspecialist

Junior informationssäkerhetsspecialist

Arbetsbeskrivning

vid IT-avdelningen. Sista ansökningsdag: 2023-10-16.


Var med och bygg upp Stockholms universitets nya Informations- och IT-säkerhetsfunktion och få en nyckelroll!

Just nu förstärker vi vår IT-avdelning och sektionen för Arkitektur, Informations- och IT-säkerhet på Stockholms universitet genom att bygga upp en strategisk funktion för Informations- och IT-säkerhet, här kommer du få en spännande roll och utgöra en viktig del i uppbyggnaden.

Arbetsuppgifter
Som junior specialist inom informationssäkerhet biträder du övriga informationssäkerhetsspecialister med att styra, samordna, vidareutveckla och förvalta universitetets informationshantering.

Du arbetar kontinuerligt med att utveckla och bibehålla en säker informationshantering. I ditt arbete stödjer du våra avdelningar och institutioner med bland annat informationsinventeringar, analyserar resultatet, föreslår säkerhetshöjande åtgärder samt planerar och följer upp åtgärder inom området.

Arbetet är utåtriktat och du kommer genomföra workshops och vidareutveckla metoder och stöd, för både verksamheter och för specifika system. Du kommer vidare att delta i arbetet med att ta fram nödvändiga säkerhetskravställningar vid införskaffning av nya tjänster och systemlösningar och du kommer att vara involverad i arbete runt säkerhetsrelaterade incidenter.


• Arbeta strategiskt tillsammans med övriga specialister med att utveckla universitets informationshantering och informationsinventering
• Genomföra och/eller delta i risk- och gapanalyser
• Biträda i revisioner av verksamhetens informationssäkerhetsarbete
• Utveckla metodstöd för informationssäkerhet
• Lösa ärenden inom informationssäkerhetsområdet
• Hjälpa verksamheten att förbättra säkerhetskulturen på universitetet genom utbildning och stöd. - Övergripande samordna och leda säkerhetsgranskningar, säkerhetsutvärderingar
• Vägleda och följa upp de åtgärder som vidtas med anledning av identifierade sårbarheter från t ex säkerhetsgranskningar i samarbetet med förvaltningsorganisationen och arkitekter
• Bidra i omvärldsbevakning inom Informations- och IT-säkerhet, analysera, förmedla och rekommendera relevanta säkerhetsåtgärder kopplat till aktuella händelser, hot och sårbarheter
• Tillsammans med IT-arkitekterna granska lösningsförslag och tekniska lösningar

Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att driva ditt egna arbete genom att planera, prioritera, organisera och strukturera ditt arbetssätt självständigt. Du ser förändringar som möjligheter och har ett intresse för att aktivt bidra genom att utveckla dig själv och verksamheten. Du tycker om att samarbeta med andra, men har heller inga problem med att arbeta enskilt. Du kommunicerar tydligt, är lyhörd och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningar är klara för alla berörda parter.

Vi ser att du har:


• Gymnasieexamen
• Arbetslivserfarenhet inom områden som informationssäkerhet, GDPR, GRC, riskhantering och/eller liknande område
• Erfarenhet av delta och/eller leda arbetsmöten/workshops i samband med informationssäkerhetsarbete, t ex vid inventering och klassificering av information
• Erfarenhet av arbete med kravställning avseende informationssäkerhet
• Kunskap om informationssäkerhet enligt ISO 27000-serien, enligt MSB:s föreskrifter eller motsvarande
• Kunskaper om personuppgiftshantering i enlighet dataskyddsförordningen
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och i skrift

Meriterande:


• Akademisk utbildning inom statsvetenskap/juridik/data- och systemvetenskap
• Erfarenhet av deltagande i systematiskt arbete inom informationssäkerhet
• Erfarenhet av deltagande i arbete med riskhantering och kontinuitetsplanering
• Erfarenhet och vana från att arbete med utbildning och kunskapsspridning inom Informations- och IT-säkerhet
• Erfarenhet från deltagande i arbete med informationskartläggning

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder dig:


• En unik och spännande arbetsplats genomsyrad av frihet under ansvar och stort förtroende där du i din roll får driva och forma Informations- och IT-säkerhetsfunktionen framåt
• Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling genom till exempel utbildningar och externa samarbeten inom säkerhet
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Meningsfullt arbete för samhällets utveckling
• En meningsfull arbetsgivare med stark forskning och utbildningar som lockar forskare och studenter från hela världen. Genom kompetens, pålitlighet och nyfikenhet bidrar vi till en bättre framtid

Om oss
IT-avdelningen har ett övergripande ansvar att erbjuda användarvänliga, ändamålsenliga och stabila IT-tjänster till universitetets olika verksamhetsdelar. Vi är cirka 110 medarbetare som sitter i öppna lokaler centralt på campus i Frescati med goda kommunikationer. Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö, spännande teknik och personlig utveckling. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
I denna rekryteringsprocess samarbetar Stockholms universitet med Adecco och ansvarig rekryteringskonsult Cecilia Colleen Gabrielsson. Har du frågor rörande ansökan eller pågående rekryteringsprocess, är du välkommen att ta kontakt på tfn 073-684 79 27 eller cecilia.gabrielsson@adecco.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 september 2023
  • Ansök senast: 16 oktober 2023

Liknande jobb


Senior Cybersecurity Architect

Senior Cybersecurity Architect

20 oktober 2023