Jurist till näringsutskottet

Arbetsbeskrivning

Att arbeta i riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst.Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för att riksdagen ska uppfylla sina konstitutionella och demokratiska uppgifter samt sina internationella åtaganden.Enligt vår värdegrund ska arbetet bl.a. kännetecknas av opartiskhet, saklighet och integritet.Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Näringsutskottet svarar för beredningen av ärenden som rör näringspolitik, energipolitik, regional tillväxtpolitik, immaterialrätt, handel, statliga företag och konkurrensförhållanden i näringslivet.Utskottet biträds av ett kansli med sju tjänstemän. Arbetsuppgifter Arbetet består huvudsakligen i att utreda och bereda ärenden, i regel propositioner och motioner, att presentera dem för ledamöterna i utskottet och att utarbeta förslag till de betänkanden som utgör underlag för riksdagens beslut.I arbetet ingår också att behandla EU-frågor samt att följa upp och utvärdera fattade riksdagsbeslut inom utskottets beredningsområde.Som tjänsteman i utskottet biträder du både majoritetens och oppositionens företrädare i utskottet.Kvalifikationer Vi söker dig som är en välmeriterad jurist, gärna med erfarenhet från lagstiftningsarbete i riksdag, departement eller kommitte.Kunskaper på immaterialrättens område är särskilt meriterande.Vidare krävs en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.Du är noggrann, har väl utvecklad analytisk förmåga och kan arbeta under stark tidspress.Det är också viktigt att du kan arbeta självständigt och fungera bra i en mindre grupp.Märk ansökan med ref.nr 240-1925-08/09.

Kontaktpersoner på detta företaget

Margareta Hjorth
08-786 48 78
Livia Spada
08-786 40 00
Ann-Charlotte Eklund
08-786 40 00
Lars Vestberg
08-786 40 00
Kari Hasselberg, kanslichef
08-786 58 97
Thomas Larue
08-786 40 00
Anna-Lena Hultgård Sancini
08-786 68 55
sektionschef Ann Zetterqvist
08-786 42 08
Sektionschef Chaline Boije Lindhe
08-786 65 12
chefsjurist Lars Seger
08-786 63 86

Sammanfattning

Besöksadress

10012 STOCKHOLM
None

Postadress

None
STOCKHOLM, 10012

Liknande jobb


Enhetschef till juristenheten i Söderhamn

Enhetschef till juristenheten i Söderhamn

18 maj 2020

Jurist

12 april 2017

7 oktober 2009

Sveriges Videodistributörer (SVS) söker jurist

3 februari 2009